Alegeţi modul în care aparatul foto reglează nivelul bliţului când este utilizată compensarea expunerii.

A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto

a: Focalizare automată

b: Măsurare/expunere

c: Blocare AE/cronometre

d: Fotografiere/afişare

e: Bracketing/bliţ

f: Comenzi

g: Film