Alegeţi cât timp continuă aparatul foto să măsoare expunerea atunci când nu sunt efectuate operaţii. Afişajele timpului de expunere şi al diafragmei de pe panoul de control şi din vizor se dezactivează automat când temporizatorul standby se opreşte.

Alegeţi o perioadă mai scurtă a întârzierii temporizatorului standby pentru a asigura o durată de funcţionare mai mare acumulatorului.

A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto

a: Focalizare automată

b: Măsurare/expunere

c: Blocare AE/cronometre

d: Fotografiere/afişare

e: Bracketing/bliţ

f: Comenzi

g: Film