Pentru a începe formatarea, alegeţi o fantă pentru cardul de memorie şi selectaţi Da. Reţineţi că formatarea şterge definitiv toate imaginile şi alte date de pe cardul din fanta selectată. Înainte de formatare, asiguraţi-vă că aţi creat copii de rezervă, după cum este necesar.

În timpul formatării

Nu opriţi aparatul foto şi nu scoateţi cardurile de memorie în timpul formatării.

Formatarea prin două butoane

Cardurile de memorie pot fi formatate şi prin apăsarea butoanelor O (Q) şi S (Q) mai mult de două secunde.