Ascundeţi sau afişaţi fotografiile selectate conform descrierii de mai jos. Fotografiile ascunse sunt vizibile numai în meniul Ascundere imagine şi pot fi şterse doar prin formatarea cardului de memorie.

Imagini protejate şi ascunse

Afişarea unei imagini protejate va anula şi protecţia imaginii.

 1. Alegeţi Selectare/setare.

  Evidenţiaţi Selectare/setare şi apăsaţi 2 (pentru a trece peste paşii rămaşi şi pentru a afişa toate fotografiile, evidenţiaţi Deselectare totală şi apăsaţi J).

 2. Selectaţi fotografii.

  Utilizaţi selectorul multiplu pentru a naviga printre fotografiile de pe cardul de memorie (pentru a vizualiza fotografia evidenţiată pe ecranul întreg, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul X) şi apăsaţi centrul selectorului multiplu pentru a selecta fotografia curentă. Fotografiile selectate sunt marcate cu o pictogramă R; pentru a anula selectarea unei fotografii, evidenţiaţi-o şi apăsaţi din nou centrul selectorului multiplu. Continuaţi până când au fost selectate toate fotografiile dorite.

 3. Apăsaţi J.

  Apăsaţi J pentru a finaliza operaţia.

  Buton J