Această opţiune este disponibilă când este ataşat un grip opţional MB-D18. Alegeţi funcţiile atribuite comenzilor MB-D18, dacă sunt utilizate în mod individual sau în combinaţie cu selectoarele de comandă.

Buton Fn MB-D18

Buton AF-ON MB-D18

Selector multiplu MB-D18

Buton Fn

Alegeţi funcţia executată prin apăsarea butonului Fn de pe grip. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Apăsare” pentru setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 Apăsare).

A Punct focalizare presetat
q Previzualizare
r Blocare FV
D Blocare AE (Resetare la eliberare)
E Blocare AE (Menţinere)
4 + NEF (RAW)
L Măsurare matricială
M Măsur. central-evaluativă
N Măsurare spot
t Măs. evaluativă zone luminoase
b Afişare grilă vizor
! Orizont virtual în vizor
% MENIUL MEU
3 Acc. el. sup. din MENIUL MEU
K Redare
  Fără

Buton Fn + y

Alegeţi funcţia executată prin apăsarea butonului Fn de pe grip şi rotirea unui selector de comandă. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Apăsare + selectoare de comandă” pentru setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 Apăsare + selectoare comandă).

J Alegere zonă imagine
$ Bloc. timp exp. şi diafragmă
v 1 stop timp/diafragmă
w Alegere nr. obiectiv non-CPU
y D-Lighting activ
z Mod întârziere expunere
n Arhivă meniu fotografiere
9 Sensibilitate ISO 1
v Mod expunere 2
E Compensare expunere 3
w Măsurare 4
  Fără

Execută aceeaşi funcţie cu cea a butonului S (Q) de pe aparatul foto.

Execută aceeaşi funcţie cu cea a butonului I de pe aparatul foto.

Execută aceeaşi funcţie cu cea a butonului E de pe aparatul foto.

Execută aceeaşi funcţie cu cea a butonului Y de pe aparatul foto.

Buton AF-ON

Alegeţi funcţia executată prin apăsarea butonului AF-ON de pe grip. Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea „Apăsare” pentru setarea personalizată f1 (Asociere control personalizat, 0 Apăsare).

G La fel ca butonul AF-ON al ap. foto *
A AF-ON
K Mod zonă AF
q Mod zonă AF + AF-ON
B Blocare AE/AF
C Numai blocare AE
D Blocare AE (Resetare la eliberare)
E Blocare AE (Menţinere)
F Numai blocare AF
  Fără

Comanda îndeplineşte acelaşi rol cu cel selectat în acel moment pentru butonul AF-ON al aparatului foto.

Selector multiplu

Selectorul multiplu de pe grip poate fi utilizat pentru selectarea punctului de focalizare (x Selectare punct focalizare) sau pentru dublarea rolului îndeplinit de selectorul multiplu al aparatului foto (Y La fel ca sel. multiplu al ap. foto; reţineţi că în acest caz puteţi selecta Info C/Redare D pentru Informaţii fotografie/redare pentru a inversa rolul butoanelor astfel încât apăsarea selectorului în sus sau în jos să afişeze imagini suplimentare, iar apăsarea selectorului spre stânga sau spre dreapta să schimbe informaţiile afişate despre fotografie).

A Setări personalizate: Reglarea fină a setărilor aparatului foto

a: Focalizare automată

b: Măsurare/expunere

c: Blocare AE/cronometre

d: Fotografiere/afişare

e: Bracketing/bliţ

f: Comenzi

g: Film