Smanjite pojavu traka ili (na fotografijama snimljenim u kontinualnim režimima okidanja) nejednaku ekspoziciju ili obojenje izazvano treperenjem takvih izvora svetla kao što su fluorescentne ili lampe sa živinom parom u toku fotografisanja tražilom).

Smanjenje treperenja u meniju fotografisanja fotografije

Snimite probni snimak i pregledajte rezultate pre nego što snimite dodatne fotografije. Smanjenje treperenja može da otkrije treperenje pri 100 i 120 Hz (povezano sa AC napajanjem struje od 50 i 60 Hz). Treperenje možda neće biti otkriveno ili željeni rezultati se možda neće postići uz tamne pozadine, izvore jakog svetla ili ekrane sa dekorativnim svetljenjem i drugim ne-standardnim osvetljenjem. U zavisnosti od izvora sveta, može da postoji malo odlaganje pre nego što se zatvarač okine. U toku rafalnog fotografisanja, broj slika u sekundi može da uspori ili da postane neravnomerno; pored toga, željeni rezultati se možda neće dostići ako se frekvencija dovoda napajanja promeni u toku fotografisanja.

Detekcija treperenja neće biti na snazi pri brzinama zatvarača sporijim od 1/100 s (uključujući beskonačnu ekspoziciju i vreme) ili kada je Mup izabrano za režim okidanja ili je režim kašnjenja ekspozicije uključen.