Koristite ovu opciju za fino podešavanje vrednosti ekspozicije izabrane od strane fotoaparata. Ekspozicija može da se fino podesi odvojeno za svaki metod merenja od +1 do –1 EV u koracima od 1/6 EV.

Fino podešavanje ekspozicije

Ekspozicija može da se fino podesi odvojeno za svaku banku korisničkih podešavanja i na nju ne utiče resetovanje sa dva dugmeta. Imajte na umu da ikonica korekcije ekspozicije (E) nije prikazana, jedini način da utvrdite koliko je ekspozicija promenjena je da vidite količinu u meniju za fino podešavanje.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film