Birajte U Detekcija lica je uključena da biste omogućili detekciju lica kada fotografišete portrete sa matrix merenjem u toku fotografisanja sa tražilom.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film