Ova opcija kontroliše brzinu sinhronizacije blica.

Postavljanje brzine zatvarača pri nivou brzine sinhronizacije blica

Da biste popravili brzinu zatvarača pri sinhronizovanoj brzini granice u automatski sa prioritetom zatvarača ili manuelnim režimima ekspozicije, izaberite sledeću brzinu zatvarača nakon najsporije moguće brzine zatvarača (30 s ili %). X (indikator sinhronizovanog blica) će se prikazati u tražilu ili kontrolnom displeju zajedno sa brzinom sinhronizacije blica.

Auto FP brza sinhronizacija

Auto FP brza sinhronizacija dopušta blicu da se koristi pri najvećoj brzini zatvarača podržanoj od strane fotoaparata, omogućavajući biranje maksimalnog otvora blende za smanjenu dubinsku oštrinu čak i kada je subjekat pozadinski osvetljen na jakoj sunčevoj svetlosti. Indikator režima prikaza informacija blica pokazuje „FP“ kada je auto FP brza sinhronizacija aktivna.

A Prilagođena podešavanja: Prilagođena podešavanja fotoaparata

a: Autofokus

Merenje/ekspozicija

c: Tajmeri/zaključavanje AE

d: Fotografisanje/prikaz

Bracketing/blic

f: Kontrole

Film