Prikaz informacija nagiba postrance i nagiba baziranih na informacijama sa senzora nagnutosti fotoaparata. Ako fotoaparat nije nagnut ni levo ni desno, linija reference rolne će postati zelena, dok ako fotoaparat nije nagnut ni napred ni nazad, tačka u centru prikaza će postati zelena. Svaka podela je ekvivalentna sa 5°.

Nivo fotoaparata

Fotoaparat nagnut levo ili desno

Fotoaparat nagnut napred ili nazad

Nagnuti fotoaparat

Prikaz virtuelnog horizonta možda nije tačan kada je fotoaparat nagnut pri oštrom uglu ka napred ili ka nazad. Ako fotoaparat nije u stanju da izmeri nagnuće, veličina nagnuća neće biti prikazana.

Takođe pogledajte

Za informacije o gledanju prikaza virtuelnog horizonta u tražilu, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola; 0 f1: Korisničko dodeljivanje kontrola, Virtuelni horizont).