แสดงข้อมูลการเอียงกล้องซ้ายขวาและระดับความสูงต่ำของกล้องโดยยึดตามข้อมูลที่ได้จากเซ็นเซอร์วัดความเอียงของกล้อง หากกล้องไม่เอียงไปทางซ้ายหรือขวา เส้นอ้างอิงการเอียงซ้ายขวาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และหากเงยกล้องหรือคว่ำกล้องลง จุดที่แสดงที่กึ่งกลางของจอภาพจะกลายเป็นสีเขียว การแบ่งส่วนแต่ละส่วนจะมีค่าเท่ากับ 5°

กล้องอยู่ในแนวระนาบ

กล้องเอียงไปทางซ้ายหรือทางขวา

กล้องเอียงไปด้านหน้าหรือด้านหลัง

การเอียงกล้อง

การแสดงระนาบกล้องอาจไม่ถูกต้องเมื่อก้มหรือเงยกล้องมาก ถ้ากล้องไม่สามารถวัดการเอียงได้ ระดับความเอียงจะไม่ปรากฏขึ้น

โปรดอ่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการดูการแสดงระนาบกล้องในช่องมองภาพ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง; 0 f1: กำหนดการควบคุมเอง, ระนาบกล้อง)

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์