ลดแถบสีหรือ (ในภาพที่ถ่ายในโหมดถ่ายภาพต่อเนื่อง) ค่าแสงหรือการใช้สีที่ไม่สม่ำเสมอซึ่งเกิดมาจากการกะพริบของแหล่งกำเนิดแสง เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไอปรอทในระหว่างการถ่ายภาพด้วยช่องมองภาพ

การลดการกะพริบในเมนูถ่ายภาพ

ถ่ายภาพทดสอบแล้วดูผลที่ได้ก่อนจะถ่ายภาพเพิ่ม การลดการกะพริบจะสามารถตรวจจับการกะพริบได้ที่ 100 และ 120 Hz (ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ AC 50 และ 60 Hz ตามลำดับ) แต่อาจตรวจจับการกะพริบไม่ได้หรืออาจไม่ได้ภาพที่ต้องการเมื่อถ่ายกับฉากหลังมืด, แหล่งแสงสว่างจ้า หรือ แสงไฟตกแต่งและแสงไฟที่ไม่ปกติอื่นๆ อาจจะมีการหน่วงเวลาเล็กน้อยก่อนที่ชัตเตอร์จะทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสง ระหว่างการถ่ายภาพต่อเนื่องเป็นชุด อัตราการบันทึกภาพอาจช้าลงหรือไม่แน่นอน; นอกจากนี้ อาจไม่ได้ภาพตามที่ต้องการหากความถี่ของแหล่งจ่ายไฟเปลี่ยนระหว่างการถ่ายภาพ

การตรวจจับการกะพริบจะไม่มีผลที่ความไวชัตเตอร์ต่ำกว่า 1/100 วินาที (รวมการเปิดชัตเตอร์ค้างและเวลา) หรือเมื่อเลือก Mup สำหรับโหมดลั่นชัตเตอร์หรือเมื่อโหมดหน่วงเวลาถ่ายเปิดอยู่

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ