เลือกระยะเวลาในการหน่วงของการลั่นชัตเตอร์ จำนวนภาพที่ต้องการถ่าย และช่วงเวลาห่างระหว่างภาพในโหมดตั้งเวลาถ่าย

  • หน่วงเวลาถ่ายเมื่อตั้งเวลา: เลือกระยะเวลาในการหน่วงของการลั่นชัตเตอร์
  • จำนวนภาพ: กด 1 และ 3 เพื่อเลือกจำนวนภาพที่จะถ่ายทุกครั้งที่กดปุ่มกดชัตเตอร์
  • ช่วงเวลาห่างระหว่างภาพ: เลือกช่วงเวลาห่างระหว่างภาพเมื่อ จำนวนภาพ มากกว่า 1

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์