ตัวเลือกนี้จะควบคุมความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

ความไวชัตเตอร์แบบตายตัวจะถูกตั้งเป็นขีดจำกัดความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

ในการล็อคความไวชัตเตอร์ที่ค่าจำกัดความไวแฟลชในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอร์เองหรือโหมดปรับค่าแสงเอง ให้เลือกความไวชัตเตอร์ค่าถัดไปต่อจากความไวชัตเตอร์ช้าสุดที่เป็นไปได้ (30 วินาทีหรือ %) X (สัญลักษณ์แสดงแฟลชสัมพันธ์) จะปรากฏในแผงควบคุมและช่องมองภาพร่วมกับความเร็วสัมพันธ์กับแฟลช

แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ

แฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติสามารถใช้แฟลชที่ความไวชัตเตอร์สูงสุดที่กล้องรองรับได้ ทำให้สามารถเลือกรูรับแสงสูงสุดเพื่อลดระยะชัดลึกแม้วัตถุอยู่ในตำแหน่งย้อนแสงภายใต้แสงแดดจ้า การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพจะปรากฏสัญลักษณ์แสดงโหมดแฟลช “FP” เมื่อเปิดใช้งานแฟลชสัมพันธ์ที่ความไวชัตเตอร์สูงอัตโนมัติ

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์