ตัวเลือกนี้จะกำหนดความไวชัตเตอร์ต่ำสุดที่สามารถใช้ได้ เมื่อใช้แฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดแรกหรือชุดที่สอง หรือใช้การลดตาแดงในโหมดถ่ายภาพโปรแกรมอัตโนมัติหรืออัตโนมัติปรับรูรับแสง (ไม่ว่าจะเลือกค่าใดไว้ ความไวชัตเตอร์จะช้าลงเป็น 30 วินาทีเมื่ออยู่ในโหมดอัตโนมัติปรับชัตเตอร์เองหรือโหมดปรับค่าแสงเอง หรือการตั้งค่าแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดแรกและแฟลชสัมพันธ์ม่านชัตเตอร์ชุดที่สอง หรือการลดตาแดงด้วยความไวชัตเตอร์ต่ำ)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์