เลือก U เปิดระบบหาใบหน้า เพื่อเปิดใช้ระบบการตรวจหาใบหน้าเมื่อถ่ายภาพบุคคลด้วยการวัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพขณะถ่ายภาพโดยใช้ช่องมองภาพ

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์