การเลือก เปิด สำหรับ ล็อคความไวชัตเตอร์ จะล็อคความไวชัตเตอร์เป็นค่าที่ได้เลือกไว้ในขณะนั้นในโหมด S หรือ M การเลือก เปิด สำหรับ ล็อครูรับแสง จะล็อครูรับแสงเป็นค่าที่ได้เลือกไว้ในขณะนั้นในโหมด A หรือ M ฟังก์ชั่นล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสงจะเลือกใช้ไม่ได้ในโหมด P

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์