ปรับการตั้งค่าสำหรับรีโมตคอนโทรลไร้สาย WR-R10 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมและสำหรับชุดแฟลชที่ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่รองรับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย

ไฟ LED

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสถานะ LED บนรีโมตคอนโทรลแบบไร้สายที่ยึดติดบนกล้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบที่ให้มาพร้อมกับรีโมตคอนโทรลไร้สาย

เลือกโหมดลิงก์สำหรับรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10 ที่ยึดติดบนกล้องตัวอื่น หรือชุดแฟลชที่ควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุที่รองรับการควบคุมการทำงานแฟลชแบบไร้สาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลือกโหมดเดียวกันสำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดสำหรับ โหมดลิงก์ WR-R10 จะได้รับสัญญาณจากรีโมตคอนโทรลแบบไร้สายที่เป็นคู่กันเสมอ ผู้ใช้รีโมตคอนโทรล WR-1 จะต้องเลือกคู่ในโหมดลิงก์ของ WR-1

รีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย WR-R10

รีโมต WR-R10 จะเชื่อมต่อไปยังกล้องโดยใช้อะแดปเตอร์ WR-A10 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอัพเดทเฟิร์มแวร์สำหรับ WR-R10 ไปเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเดทเฟิร์มแวร์ โปรดดูในเว็บไซต์ Nikon ในพื้นที่ของท่าน

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์