ตัวเลือกนี้จะใช้ได้ต่อเมื่อต่อชุดแหล่งพลังงานแบตเตอรี่หลายรูปแบบ MB-D18 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม เลือกฟังก์ชั่นที่กำหนดไปยังปุ่มควบคุมของ MB-D18 ไม่ว่าจะใช้แบบแยกเดี่ยวหรือรวมกันกับแป้นหมุนเลือกคำสั่งก็ตาม

ปุ่ม Fn ของ MB-D18

ปุ่ม AF-ON ของ MB-D18

ปุ่มเลือกคำสั่งของ MB-D18

ปุ่ม Fn

เลือกฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่ม Fn บนชุดแบตเตอรี่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “กด” สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 กด)

A จุดโฟกัสที่ตั้งเอง
q ดูตัวอย่าง
r ล็อคค่าแสงแฟลช
D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
E ล็อค AE (ค้าง)
4 + NEF (RAW)
L วัดแสงเฉลี่ยทั้งภาพ
M ระบบวัดแสงที่เน้นไฮไลท์
N วัดแสงเฉพาะจุด
t วัดแสงเน้นกลางภาพ
b แสดงเส้นตารางในช่องมองภาพ
! ระนาบกล้องในช่องมองภาพ
% เมนูของฉัน
3 ไปรายการบนสุดในเมนูของฉัน
K แสดงภาพ
  ไม่มี

ปุ่ม Fn + y

เลือกฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่ม Fn บนชุดแบตเตอรี่และการหมุนแป้นหมุนเลือกคำสั่ง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง” สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 กด + แป้นหมุนเลือกคำสั่ง)

J เลือกพื้นที่ภาพ
$ ล็อคความไวชัตเตอร์และรูรับแสง
v ความไว/รูรับแสง 1 สต็อป
w เลือกหมายเลขเลนส์ที่ไม่มี CPU
y Active D-Lighting
z โหมดหน่วงเวลาถ่าย
n ช่องเมนูถ่ายภาพ
9 ค่าความไวแสง (ISO) 1
v โหมดบันทึกภาพ 2
E ชดเชยแสง 3
w ระบบวัดแสง 4
  ไม่มี

ทำหน้าที่เหมือนปุ่ม S (Q) ของกล้อง

ทำหน้าที่เหมือนปุ่ม I ของกล้อง

ทำหน้าที่เหมือนปุ่ม E ของกล้อง

ทำหน้าที่เหมือนปุ่ม Y ของกล้อง

ปุ่ม AF-ON

เลือกฟังก์ชั่นที่ทำงานโดยการกดปุ่ม AF-ON บนชุดแบตเตอรี่ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ “กด” สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 กด)

G เหมือนกับปุ่ม AF-ON ของกล้อง *
A AF-ON
K โหมดพื้นที่ AF
q โหมดพื้นที่ AF + AF-ON
B ล็อค AE/AF
C ล็อค AE เท่านั้น
D ล็อค AE (รีเซ็ตเมื่อลั่นชัตเตอร์)
E ล็อค AE (ค้าง)
F ล็อค AF เท่านั้น
  ไม่มี

ปุ่มควบคุมทำงานหน้าที่เดียวกันกับปุ่ม AF-ON ที่เลือกปัจจุบันของกล้อง

ปุ่มเลือกคำสั่ง

ท่านสามารถใช้ปุ่มเลือกคำสั่งบนชุดแบตเตอรี่เพื่อเลือกจุดโฟกัส (x เลือกจุดโฟกัส) หรือทำหน้าที่เหมือนกับฟังก์ชั่นที่ตรงกันกับปุ่มเลือกคำสั่งของกล้อง (Y เหมือนกับปุ่มเลือกคำสั่งของกล้อง; โปรดทราบว่า ในกรณีนี้ ท่านสามารถเลือก ข้อมูล C/แสดงภาพ D สำหรับ ข้อมูลภาพถ่าย/แสดงภาพ เพื่อสลับหน้าที่ของปุ่ม ทำให้การกดปุ่มเลือกขึ้นหรือลงเปลี่ยนเป็นการแสดงภาพเพิ่มเติม และการกดปุ่มเลือกซ้ายหรือขวาจะเปลี่ยนข้อมูลภาพบนหน้าจอ)

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์