ตัวเลือกในเมนูถ่ายภาพจะถูกจัดเก็บไว้ในช่องใดช่องหนึ่งจากสี่ช่องที่มีให้ ยกเว้น ช่องเมนูภาพถ่ายเพิ่มเติม, การถ่ายภาพซ้อน, การถ่ายแบบเว้นช่วงเวลา และ ถ่ายภาพแบบเลื่อนโฟกัส การเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าในหนึ่งช่องจะไม่มีผลต่อช่องอื่นๆ ในการจัดเก็บการตั้งค่าที่ใช้บ่อยรวมกัน ให้เลือกช่องใดช่องหนึ่งจากสี่ช่อง แล้วตั้งค่ากล้องเป็นค่าเหล่านี้ ค่าใหม่จะถูกจัดเก็บลงในช่อง แม้จะปิดกล้องแล้วก็ตาม กล้องจะเรียกคืนค่าดังกล่าวในครั้งถัดไปที่เลือกช่อง การตั้งค่าอื่นจะสามารถจัดเก็บไว้ในช่องอื่นได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่งได้ทันทีโดยการเลือกช่องที่เหมาะสมจากเมนูช่อง

ชื่อเริ่มต้นของช่องเมนูถ่ายภาพทั้งสี่ช่องคือ A, B, C และ D ซึ่งท่านสามารถเพิ่มคำอธิบายที่มีความยาวได้ถึง 20 ตัวอักษรตามที่ได้อธิบายไว้ใน “ป้อนข้อความ” (0 ป้อนข้อความ) โดยการไฮไลท์ช่องเมนูแล้วกด 2

การเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน

ในการเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน ให้ไฮไลท์ช่องในเมนู ช่องเมนูถ่ายภาพ แล้วกด O (Q) ข้อความยืนยันจะปรากฏบนหน้าจอ ให้ไฮไลท์ ใช่ แล้วกด J เพื่อเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงานสำหรับช่องเมนูที่เลือกไว้ ค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ใน “ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูถ่ายภาพ)

ปุ่ม O (Q)

ช่องเมนูถ่ายภาพ

แผงควบคุมและส่วนแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพจะแสดงช่องเมนูถ่ายภาพปัจจุบัน

โปรดอ่าน

โหมดการถ่ายภาพและโหมดแฟลช ความไวชัตเตอร์ และรูรับแสงสามารถใส่ลงช่องเมนูถ่ายภาพได้โดยใช้ตัวเลือก ช่องเมนูภาพถ่ายเพิ่มเติม ในเมนูถ่ายภาพ (0 ช่องเมนูภาพถ่ายเพิ่มเติม) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปุ่มควบคุมบนตัวกล้องเพื่อเลือกช่องเมนูถ่ายภาพ โปรดดู A > การตั้งค่าแบบกำหนดเอง f1 (กำหนดการควบคุมเอง, 0 f1: กำหนดการควบคุมเอง)

C เมนูถ่ายภาพ: เมนูถ่ายภาพ