การตั้งค่าแบบกำหนดเองจะถูกจัดเก็บไว้ในช่องใดช่องหนึ่งจากสี่ช่องที่มีให้ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในช่องหนึ่งจะไม่มีผลกับช่องอื่นๆ ในการจัดเก็บการตั้งค่าที่ใช้บ่อยรวมกัน ให้เลือกช่องใดช่องหนึ่งจากสี่ช่อง แล้วตั้งค่ากล้องเป็นค่าเหล่านี้ ค่าใหม่จะถูกจัดเก็บลงในช่อง แม้จะปิดกล้องแล้วก็ตาม กล้องจะเรียกคืนค่าดังกล่าวในครั้งถัดไปที่เลือกช่อง การตั้งค่าอื่นจะสามารถจัดเก็บไว้ในช่องอื่นได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนจากค่าหนึ่งไปเป็นอีกค่าหนึ่งได้ทันทีโดยการเลือกช่องที่เหมาะสมจากเมนูช่อง

ชื่อเริ่มต้นของช่องการตั้งค่าแบบกำหนดเองทั้งสี่ช่องคือ A, B, C และ D ซึ่งท่านสามารถเพิ่มคำอธิบายที่มีความยาวได้สูงสุด 20 ตัวอักษรตามที่ได้อธิบายไว้ใน “ป้อนข้อความ” (0 ป้อนข้อความ) โดยไฮไลท์ช่องเมนูแล้วกด 2

การเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน

ในการเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงาน ไฮไลท์ช่องในเมนู ช่องการตั้งค่าแบบกำหนดเอง แล้วกด O (Q) ข้อความยืนยันจะปรากฏบนหน้าจอ ไฮไลท์ ใช่ แล้วกด J เพื่อเรียกคืนค่าตั้งจากโรงงานสำหรับช่องเมนูที่เลือกไว้ (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง)

ปุ่ม O (Q)

โปรดอ่าน

สำหรับค่าเริ่มต้นของเมนู โปรดดู “ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง” (0 ค่าเริ่มต้นของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง) หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในช่องปัจจุบันจากค่าตั้งจากโรงงาน จะมีเครื่องหมายดอกจันปรากฏขึ้นติดกับค่าที่เปลี่ยนแปลงในระดับสองของเมนูการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

A การตั้งค่าแบบกำหนดเอง: การตั้งค่ากล้องอย่างละเอียด

a: โฟกัสอัตโนมัติ

b: การวัดแสง/ค่าแสง

c: ตั้งเวลา/ล็อค AE

d: การถ่ายภาพ/แสดงผล

e: การถ่ายคร่อม/แฟลช

f: การควบคุม

g: ภาพยนตร์