Ogranicz wybór trybu ostrości do jednego trybu ostrości. Jeśli wybrana jest opcja inna niż [ Bez ograniczeń ], obracanie głównym pokrętłem sterowania przy jednoczesnym przytrzymaniu przycisku trybu ostrości nie spowoduje zmiany trybu ostrości.

A Ustawienia niestandardowe: dostrajanie ustawień aparatu

skupienie

b: Pomiar/Ekspozycja

c: Zegary/blokada AE

d: Fotografowanie/Wyświetlanie

e: Braketing/Flash

f: Sterowanie

g: wideo