Tato uživatelská funkce určuje, jestli lze vybírat samostatná zaostřovací pole pro fotografování na šířku (krajina) a na výšku (portrét) při otočení fotoaparátu o 90 ° ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Pokud chcete používat stejná zaostřovací pole bez ohledu na orientaci fotoaparátu, vyberte možnost Vypnuto.

Fotoaparát otočený o 90 ° proti směru hodinových ručiček Orientace na šířku (krajina) Fotoaparát otočený o 90 ° ve směru hodinových ručiček

Pokud chcete povolit samostatný výběr zaostřovacích polí, vyberte možnost Ano.

Fotoaparát otočený o 90 ° proti směru hodinových ručiček Orientace na šířku (krajina) Fotoaparát otočený o 90 ° ve směru hodinových ručiček

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence