Při pořízení snímku vytvoří fotoaparát název souboru přičtením číslice jedna k poslednímu použitému číslu souboru. Tato položka určuje, jestli číslování souborů pokračuje při vytvoření nové složky, naformátování paměťové karty nebo vložení nové paměťové karty do fotoaparátu od posledního použitého čísla.

Pořadí čísel souborů

Má-li aktuální složka číslo 999 a obsahuje 999 snímků nebo snímek s číslem 9999, zablokuje se závěrka a nelze zhotovit žádné další snímky (má-li aktuální složka číslo 999 a další soubor by byl 992. v pořadí nebo by měl číslo 9992 či vyšší, může se navíc zablokovat záznam videosekvencí). V takovém případě vyberte možnost Reset v uživatelské funkci d5 (Pořadí čísel souborů) a poté buďto naformátujte aktuální paměťovou kartu a/nebo vložte novou paměťovou kartu.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence