Výběr možnosti Ano umožní provádět nastavení, která jsou normálně prováděna stisknutím a podržením tlačítka E, S (Q), BKT, M (Y), L (U), X (T), W (Z) nebo tlačítka režimů automatického zaostřování a otáčením příkazového voliče, otáčením příkazového voliče po uvolnění tlačítka. To platí rovněž pro ovládací prvky, jimž byla přiřazena funkce Active D-Lighting, Opožděné spuštění závěrky, Vyvážení bílé barvy nebo Měření expozice jako položka „stisknutí + ovladače“ v uživatelské funkci f1 (Uživ. přiřazení ovládacích prvků, 0 f1: Uživ. přiřazení ovládacích prvků). Nastavování končí opětovným stisknutím uvedených tlačítek, namáčknutím tlačítka spouště do poloviny nebo doběhnutím časovače pohotovostního režimu.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence