Je-li vybrána možnost Vypnuto, pracuje osvětlení kontrolního panelu (podsvícení LCD) pouze při otočení hlavního vypínače směrem k symbolu D. Pokud je vybrána možnost Zapnuto, je kontrolní panel osvětlen vždy, když je aktivní časovač pohotovostního režimu (0 c2: Časovač pohotovost. režimu). Chcete-li prodloužit výdrž baterie, vyberte možnost Vypnuto.

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence