Tato položka určuje, jestli je pro nastavení korekce expozice nutné stisknout tlačítko E. Pokud je vybrána možnost Zapnuto (autom. nastav.) nebo Zapnuto, bliká číslice „0“ uprostřed indikace expozice i v případě nastavení hodnoty korekce expozice ±0.

Zaměnit hlavní/pomocný

Stanovení voliče určeného pro nastavení korekce expozice při použití možnosti Zapnuto (autom. nastav.) nebo Zapnuto v uživatelské funkci b3 (Snadná korekce expozice) závisí na možnosti použité v uživatelské funkci f3 (Uživ. nastavení ovladačů) > Zaměnit hlavní/pomocný (0 f3: Uživ. nastavení ovladačů).

  Uživ. nastavení ovladačů > Zaměnit hlavní/pomocný
Vypnuto Zapnuto
Režim P Pomocný příkazový volič Pomocný příkazový volič
S Pomocný příkazový volič Hlavní příkazový volič
A Hlavní příkazový volič Pomocný příkazový volič
M

A Uživatelské funkce: Jemné doladění nastavení fotoaparátu

a: Automatické zaostřování

b: Měření/expozice

c: Časovače/expoziční paměť

d: Snímání/indikace

e: Bracketing/blesk

f: Ovládací prvky

g: Videosekvence