Στις λειτουργίες P, S, A και M, η λειτουργία ελέγχου φλας για το ενσωματωμένο φλας μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας την επιλογή Έλεγχος φλας > Έλεγχος φλας (ενσωματωμένου) στο μενού λήψης φωτογραφιών. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με το επιλεγμένο στοιχείο.

«Φορές»

Οι διαθέσιμες επιλογές για Φλας πολλαπλών λάμψεων > Φορές καθορίζονται από την έξοδο του φωτισμού φλας.

Έξοδος Διαθέσιμες επιλογές για τις «Φορές»
1/4 2
1/8 2–5
1/16 2-10
1/32 2–10, 15
1/64 2–10, 15, 20, 25
1/128 2–10, 15, 20, 25, 30, 35

Έλεγχος Φλας για τις Προαιρετικές Μονάδες Φλας

Όταν έχει συνδεθεί μια προαιρετική μονάδα φλας, η επιλογή Έλεγχος φλας > Έλεγχος φλας (ενσωματωμένου) στο μενού λήψης φωτογραφιών αλλάζει σε Έλεγχος φλας (εξωτερικού).

Λειτουργία Ελέγχου Φλας

Στον έλεγχο φλας i-TTL, η φωτογραφική μηχανή καθορίζει το επίπεδο φωτισμού φλας βάσει του φωτός που αντανακλάται από μια σειρά σχεδόν αόρατων πρόωρων φλας (πρόωρα φλας οθόνης) που εκπέμπονται αμέσως πριν ανάψει το κύριο φλας. Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει τις ακόλουθες λειτουργίες ελέγχου φλας i-TTL:

  • Εξισορροπημένος συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακές SLR: Τα πρόωρα φλας, τα οποία αντανακλώνται από τα αντικείμενα σε όλες τις περιοχές του κάδρου, συλλέγονται από τον αισθητήρα RGB 180 K pixel (περίπου 180.000 pixel), και αναλύονται για να προσαρμοστεί η έξοδος φωτισμού φλας για φυσική ισορροπία μεταξύ του κύριου θέματος και του ατμοσφαιρικού φωτισμού του φόντου. Εάν χρησιμοποιείται φακός τύπου G, E ή D, όταν γίνεται ο υπολογισμός της απόδοσης φλας περιλαμβάνονται οι πληροφορίες απόστασης. Δεν είναι διαθέσιμος όταν χρησιμοποιείται η σημειακή μέτρηση.
  • Τυπικό συμπληρωματικό φλας i-TTL για ψηφιακή SLR: Η έξοδος του φωτισμού φλας προσαρμόζεται για να φέρει τον φωτισμό στο κάδρο σε τυπικό επίπεδο. Η φωτεινότητα του φόντου δεν λαμβάνεται υπόψη. Συνιστάται για λήψεις στις οποίες δίνεται έμφαση στο κύριο θέμα σε βάρος των λεπτομερειών του φόντου ή όταν χρησιμοποιείται αντιστάθμιση έκθεσης. Ο τυπικός συμπληρωματικός φωτισμός φλας i-TTL για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές SLR ενεργοποιείται αυτόματα όταν επιλέγεται η σημειακή μέτρηση.

Διάφραγμα, Ευαισθησία και Εύρος Φλας

Το εύρος του φλας διαφέρει ανάλογα με την ευαισθησία (ισοδυναμία ISO) και το διάφραγμα.

Διάφραγμα σε ISO ισοδύναμο με Εύρος κατά προσέγγιση
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800 m
1,4 2 2,8 4 5,6 8 11 16 0,7-8,5
2 2,8 4 5,6 8 11 16 22 0,6-6,0
2,8 4 5,6 8 11 16 22 32 0,6-4,2
4 5,6 8 11 16 22 32 0,6-3,0
5,6 8 11 16 22 32 0,6-2,1
8 11 16 22 32 0,6-1,5
11 16 22 32 0,6-1,1
16 22 32 0,6-0,8

Στη λειτουργία P, το μέγιστο διάφραγμα (ελάχιστος αριθμός f) περιορίζεται ανάλογα με την ευαισθησία ISO, όπως φαίνεται παρακάτω:

Μέγιστο διάφραγμα σε ισοδύναμο ISO:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
2,8 3,5 4 5 5,6 7,1 8 10

Εάν το μέγιστο διάφραγμα του φακού είναι μικρότερο από αυτό που δόθηκε παραπάνω, τότε η μέγιστη τιμή για το διάφραγμα θα είναι το μέγιστο διάφραγμα του φακού.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

  • Κλείδωμα της τιμής φλας για ένα μετρημένο θέμα πριν την ανασύνθεση μίας φωτογραφίας, ανατρέξτε στην ενότητα «Κλείδωμα FV» (0 Κλείδωμα FV).
  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού υψηλής ταχύτητας FP και επιλογή της ταχύτητας συγχρονισμού φλας, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e1 (Ταχύτητα συγχρον. φλας, 0 Ταχύτητα συγχρον. φλας).
  • Επιλογή της χαμηλότερης διαθέσιμης ταχύτητας κλείστρου κατά τη χρήση του φλας, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e2 (Ταχύτ. κλείστρου για φλας, 0 Ταχύτ. κλείστρου για φλας).