Για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη εστίαση, περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργίας εστίασης στο AF.

Επιλογέας λειτουργίας εστίασης

Λειτουργία Αυτόματης Εστίασης

Κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω λειτουργίες αυτόματης εστίασης:

Κατά τη ζωντανή προβολή μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω λειτουργίες αυτόματης εστίασης:

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης, πατώντας το κουμπί λειτουργίας AF και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Κουμπί λειτουργίας AF

Κύριος επιλογέας εντολών

Πίνακας ελέγχου

Σκόπευτρο

Οθόνη

Προκαταρκτική Παρακολούθηση Εστίασης (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)

Στη λειτουργία AF-C ή όταν έχει επιλεχθεί συνεχής λειτουργία αυτόματης εστίασης στη λειτουργία AF-A, η φωτογραφική μηχανή θα ξεκινήσει προκαταρκτική παρακολούθηση εστίασης εάν το θέμα μετακινηθεί προς ή μακριά από τη φωτογραφική μηχανή όσο το κουμπί λήψης πατιέται μέχρι τη μέση. Αυτό επιτρέπει στη φωτογραφική μηχανή να παρακολουθήσει την εστίαση ενώ προσπαθεί να προβλέψει πού θα βρίσκεται το θέμα όταν απελευθερωθεί το κλείστρο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

 • Χρήση της προτεραιότητας εστίασης στη συνεχή λειτουργία AF, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a1 (Επιλ. προτεραιότητας AF-C, 0 Επιλ. προτεραιότητας AF-C).
 • Χρήση της προτεραιότητας απελευθέρωσης κλείστρου στη λειτουργία AF ενός καρέ, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a2 (Επιλ. προτεραιότητας AF-S, 0 Επιλ. προτεραιότητας AF-S).
 • Χρήση του υπο-επιλογέα εντολών για να διαλέξετε τη λειτουργία εστίασης, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f3 (Προσαρμ. επιλογ. εντολών) > Αλλ. κύριου/υπο-επιλογέα (0 Προσαρμ. επιλογ. εντολών).

Λειτουργία Επιλογής Περιοχής AF

Η λειτουργία επιλογής περιοχής AF ελέγχει τον τρόπο επιλογής του σημείου εστίασης για την αυτόματη εστίαση από τη φωτογραφική μηχανή. Κατά τη φωτογράφιση με σκόπευτρο είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

 • AF μονού σημείου: Επιλέξτε το σημείο εστίασης. Η φωτογραφική μηχανή θα εστιάσει στο θέμα μόνο στο επιλεγμένο σημείο εστίασης. Χρησιμοποιήστε το με θέματα που είναι στάσιμα.
 • AF δυναμικής περιοχής: Επιλέξτε το σημείο εστίασης. Στις λειτουργίες εστίασης AF-Α και AF-C, η φωτογραφική μηχανή θα εστιάσει με βάση τις πληροφορίες από τα περιβάλλοντα σημεία εστίασης, εάν το θέμα φύγει προσωρινά από το επιλεγμένο σημείο. Ο αριθμός των σημείων εστίασης ποικίλλει ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία:

  • AF δυναμικής περιοχής 9 σημείων: Διαλέξτε το όταν υπάρχει χρόνος για σύνθεση της φωτογραφίας ή όταν φωτογραφίζετε θέματα που κινούνται με προβλέψιμο τρόπο (πχ. δρομείς ή αγωνιστικά αυτοκίνητα σε πίστα).
  • AF δυναμικής περιοχής 21 σημείων: Διαλέξτε το όταν φωτογραφίζετε θέματα που κινούνται απρόβλεπτα (πχ. παίκτες σε ποδοσφαιρικό αγώνα).
  • AF δυναμικής περιοχής 51 σημείων: Διαλέξτε το όταν φωτογραφίζετε θέματα που κινούνται γρήγορα και δεν είναι εύκολο να καδραριστούν στο σκόπευτρο (πχ. πουλιά).
 • Παρακολούθηση 3D: Επιλέξτε το σημείο εστίασης. Στις λειτουργίες εστίασης AF-Α και AF-C, η φωτογραφική μηχανή παρακολουθεί τα θέματα που απομακρύνονται από το επιλεγμένο σημείο εστίασης και επιλέγει νέα σημεία εστίασης, όπως είναι απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε τη για γρήγορη σύνθεση φωτογραφιών με θέματα που κινούνται ακανόνιστα από τη μία πλευρά στην άλλη (πχ. παίκτες τένις). Εάν το θέμα απομακρυνθεί από το σκόπευτρο, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης και ανασυνθέστε τη φωτογραφία με το θέμα τοποθετημένο στο επιλεγμένο σημείο εστίασης.

 • AF επιλογής περιοχής από ομάδα: Η φωτογραφική μηχανή εστιάζει χρησιμοποιώντας μία ομάδα σημείων εστίασης, η οποία έχει επιλεχθεί από τον χρήστη, μειώνοντας τον κίνδυνο η μηχανή να εστιάσει στο φόντο αντί στο κύριο θέμα. Διαλέξτε το για θέματα που είναι δύσκολο να τα φωτογραφίσετε με τη χρήση μεμονωμένου σημείου εστίασης. Εάν ανιχνευτούν πρόσωπα στη λειτουργία AF ενός καρέ (με επιλεγμένο το AF-S ή τη λειτουργία AF ενός καρέ στο AF-A), η φωτογραφική μηχανή θα δώσει προτεραιότητα στα θέματα πορτραίτου.

AF αυτόματης επιλογής περιοχής: Η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει αυτόματα το θέμα και επιλέγει το σημείο εστίασης (στην περίπτωση θεμάτων με πορτραίτα, η μηχανή μπορεί να διακρίνει το θέμα από το φόντο για βελτιωμένη ανίχνευση θέματος). Τα ενεργά σημεία εστίασης επισημαίνονται για λίγο αφότου εστιάσει η φωτογραφική μηχανή. Στη λειτουργία AF-C και AF-A, το κύριο σημείο εστίασης παραμένει επισημασμένο αφού απενεργοποιηθούν τα υπόλοιπα σημεία εστίασης.

Παρακολούθηση 3D

Με το πάτημα του κουμπιού λήψης μέχρι τη μέση, τα χρώματα στην περιοχή γύρω από το σημείο εστίασης αποθηκεύονται στη φωτογραφική μηχανή. Συνεπώς, η παρακολούθηση 3D ενδέχεται να μην παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα με θέματα που έχουν παρόμοιο χρώμα με το φόντο ή καταλαμβάνουν πολύ μικρή περιοχή στο κάδρο.

Κατά τη ζωντανή προβολή μπορούν να επιλεγούν οι παρακάτω λειτουργίες επιλογής περιοχής AF:

! Αυτόματη εστίαση με προτεραιότητα στο πρόσωπο: Χρησιμοποιήστε τη για πορτραίτα. Η φωτογραφική μηχανή εντοπίζει και εστιάζει αυτόματα σε θέματα πορτραίτου. Το επιλεγμένο θέμα υποδεικνύεται με ένα διπλό κίτρινο περίγραμμα (αν εντοπιστούν πολλά πρόσωπα, η φωτογραφική μηχανή θα εστιάσει στο κοντινότερο θέμα – για να διαλέξετε διαφορετικό θέμα χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα). Αν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί πλέον να εντοπίσει το θέμα (επειδή, για παράδειγμα, το θέμα έστριψε και δεν είναι στραμμένο προς τη φωτογραφική μηχανή), το περίγραμμα δεν θα εμφανίζεται πλέον. Εάν αγγίξετε την οθόνη, η φωτογραφική μηχανή θα εστιάσει στο πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στο δάχτυλό σας και θα τραβήξει τη φωτογραφία μόλις σηκώσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη.

$ AF ευρείας περιοχής: Χρησιμοποιήστε το για χειροκίνητες λήψεις τοπίων και άλλων θεμάτων εκτός από πορτραίτα.

% AF κανονικής περιοχής: Χρησιμοποιήστε το για ακριβή εστίαση σε ένα επιλεγμένο σημείο στο κάδρο. Συνιστάται η χρήση τριπόδου.

& AF παρακολούθ. θέματος: Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να τοποθετήσετε το σημείο εστίασης πάνω στο θέμα και πατήστε το J για να ξεκινήσει η παρακολούθηση. Το σημείο εστίασης θα ανιχνεύσει το επιλεγμένο θέμα καθώς αυτό κινείται μέσα στο κάδρο. Για να τερματίσετε την παρακολούθηση, πατήστε ξανά το J. Εναλλακτικά, μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθηση αγγίζοντας το θέμα σας στην οθόνη. Για να τερματίσετε την παρακολούθηση και να τραβήξετε μία φωτογραφία, σηκώστε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Εάν η παρακολούθηση είναι ήδη σε εξέλιξη, αγγίζοντας την οθόνη οπουδήποτε θα κάνει τη φωτογραφική μηχανή να εστιάσει στο τρέχον θέμα, και θα γίνει λήψη φωτογραφίας όταν σηκώσετε το δάχτυλό σας από την οθόνη. Έχετε υπόψη ότι η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μη μπορεί να ανιχνεύσει θέματα, εάν κινούνται γρήγορα, αφήνουν το κάδρο ή εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα, αλλάζουν ορατά στο μέγεθος, το χρώμα ή τη φωτεινότητα, ή είναι πολύ μικρά, πολύ μεγάλα, πολύ φωτεινά, πολύ σκοτεινά ή έχουν παρόμοιο χρώμα ή φωτεινότητα με το φόντο.

Χειροκίνητη Επιλογή Σημείου Εστίασης

Ο πολυ-επιλογέας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή του σημείου εστίασης. Περιστρέφοντας την ασφάλεια επιλογέα εστίασης στο L απενεργοποιείται η χειροκίνητη επιλογή σημείου εστίασης.

Ασφάλεια επιλογέα εστίασης

Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF, πατώντας το κουμπί λειτουργίας AF και περιστρέφοντας τον υπο-επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Κουμπί λειτουργίας AF

Υπο-επιλογέας εντολών

Πίνακας ελέγχου

Σκόπευτρο

Οθόνη

Λειτουργία Επιλογής Περιοχής AF (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)

Η λειτουργία επιλογής περιοχής AF εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο.

Λειτ. επιλογής περιοχής AF Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο Εμφάνιση σημείων εστίασης στο σκόπευτρο
AF μονού σημείου
AF δυναμικής περιοχής 9 σημείων *
AF δυναμικής περιοχής 21 σημείων *
AF δυναμικής περιοχής 51 σημείων *
Παρακολούθηση 3D
AF επιλογής περιοχής από ομάδα
AF αυτόματης επιλογής περιοχής

Στο σκόπευτρο εμφανίζεται μόνο το ενεργό σημείο εστίασης. Τα υπόλοιπα σημεία εστίασης παρέχουν πληροφορίες για να βοηθήσουν τη λειτουργία της εστίασης.

Τηλεμετατροπείς AF-S/AF-I (Φωτογράφιση με Σκόπευτρο)

Εάν έχει επιλεχθεί η παρακολούθηση 3D ή το AF αυτόματης επιλογής περιοχής για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF, όταν χρησιμοποιείται ένας τηλεμετατροπέας AF-S/AF-I, το AF μονού σημείου θα επιλεγεί αυτόματα σε συνδυασμένα διαφράγματα μικρότερα από το f/5.6.

Χρήση της Αυτόματης Εστίασης στη Ζωντανή Προβολή

Χρησιμοποιήστε φακό AF-S ή AF-P. Τα επιθυμητά αποτελέσματα ενδέχεται να μην επιτευχθούν με άλλους φακούς ή τηλεμετατροπείς. Έχετε υπόψη ότι στη ζωντανή προβολή, η αυτόματη εστίαση είναι πιο αργή και η οθόνη μπορεί να γίνει πιο φωτεινή ή πιο σκοτεινή όσο εστιάζει η φωτογραφική μηχανή. Το σημείο εστίασης ενδέχεται να εμφανίζεται ορισμένες φορές με πράσινο χρώμα όταν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει. Η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην μπορέσει να εστιάσει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Το θέμα περιλαμβάνει παράλληλες γραμμές προς τη μεγάλου μήκους πλευρά του κάδρου
 • Το θέμα δεν έχει αντίθεση
 • Το θέμα στο σημείο εστίασης περιέχει περιοχές με έντονες αντιθέσεις φωτεινότητας ή περιλαμβάνει φωτισμό προβολέα ή φωτεινή επιγραφή νέον ή άλλη πηγή φωτός μεταβλητής φωτεινότητας
 • Εμφανίζεται τρεμούλιασμα ή λωρίδες από λαμπτήρες φθορισμού, ατμών υδραργύρου ή νατρίου ή παρόμοιους φωτισμούς
 • Χρησιμοποιείται φίλτρο για εφέ αστεριών ή άλλο ειδικό φίλτρο
 • Το θέμα εμφανίζεται μικρότερο από το σημείο εστίασης
 • Στο θέμα κυριαρχούν κανονικά γεωμετρικά μοτίβα (πχ. ρολά ή σειρά παραθύρων σε έναν ουρανοξύστη)
 • Το θέμα κινείται

Επιλογή Σημείου Εστίασης

Εκτός από το AF παρακολούθησης θέματος, πατώντας το J κατά την επιλογή σημείου εστίασης επιλέγεται το κεντρικό σημείο εστίασης. Αντί αυτού, στο AF παρακολούθησης θέματος πατώντας το J ξεκινά η παρακολούθηση θέματος. Η επιλογή σημείου χειροκίνητης εστίασης δεν είναι διαθέσιμη στο AF αυτόματης επιλογής περιοχής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Φωτογράφιση με σκόπευτρο—Για πληροφορίες σχετικά με:

 • Επιλογή του αριθμού των σημείων εστίασης που μπορούν να επιλεγούν χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a4 (Αριθμός σημείων εστίασης, 0 Αριθμός σημείων εστίασης).
 • Επιλογή διαφορετικών σημείων εστίασης για κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a5 (Αποθήκ. σημ. κατά προσαν/μό, 0 Αποθήκ. σημ. κατά προσαν/μό).
 • Ρύθμιση της επιλογής του σημείου εστίασης στην «αναδίπλωση», δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a7 (Αναδίπλ. σημείου εστίασ., 0 Αναδίπλ. σημείου εστίασ.).

Φωτογράφιση με σκόπευτρο/ζωντανή προβολή: Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του κύριου επιλογέα εντολών για την επιλογή της λειτουργίας επιλογής περιοχής AF, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f3 (Προσαρμ. επιλογ. εντολών) > Αλλ. κύριου/υπο-επιλογέα (0 Προσαρμ. επιλογ. εντολών).

Κλείδωμα Εστίασης

Το κλείδωμα εστίασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μεταβάλλει τη σύνθεση μετά την εστίαση, καθιστώντας δυνατή την εστίαση σε κάποιο θέμα που δεν θα βρίσκεται σε κάποιο σημείο εστίασης στην τελική σύνθεση. Εάν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει με τη χρήση της αυτόματης εστίασης (0 Ικανοποιητικά Αποτελέσματα με την Αυτόματη Εστίαση), το κλείδωμα εστίασης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να ανασυνθέσετε τη φωτογραφία μετά την εστίαση σε κάποιο άλλο θέμα στην ίδια απόσταση με το αρχικό σας θέμα. Η λειτουργία κλειδώματος εστίασης είναι πιο αποτελεσματική όταν έχει ενεργοποιηθεί μία άλλη επιλογή εκτός της AF αυτόματης επιλογής περιοχής για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF (0 Λειτουργία Επιλογής Περιοχής AF).

 1. Εστιάστε.

  Τοποθετήστε το θέμα στο επιλεγμένο σημείο εστίασης και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να ξεκινήσει η εστίαση. Ελέγξτε αν η ένδειξη εστίασης (I) εμφανίζεται στο σκόπευτρο (φωτογράφιση με σκόπευτρο) ή αν το σημείο εστίασης έχει γίνει πράσινο (ζωντανή προβολή).

  Φωτογράφιση με σκόπευτρο

  Ζωντανή προβολή

 2. Κλειδώστε την εστίαση.

  Λειτουργίες εστίασης AF-A και AF-C (φωτογράφιση με σκόπευτρο): Με το κουμπί λήψης πατημένο μέχρι τη μέση (), πατήστε το κουμπί A AE-L/AF-L () για να κλειδώσετε τόσο την εστίαση όσο και την έκθεση (θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο AE-L στο σκόπευτρο). Η εστίαση θα παραμείνει κλειδωμένη όσο πατιέται το κουμπί A AE-L/AF-L, ακόμα κι αν αργότερα απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης.

  Κουμπί λήψης

  Κουμπί A AE-L/AF-L

  AF-S (φωτογράφιση με σκόπευτρο) και ζωντανή προβολή: Η εστίαση κλειδώνει αυτόματα και παραμένει κλειδωμένη μέχρι να απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το κουμπί λήψης. Η εστίαση μπορεί επίσης να κλειδωθεί πατώντας το κουμπί A AE-L/AF-L (βλ. παραπάνω).

 3. Ανασυνθέστε και τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Η εστίαση θα παραμείνει κλειδωμένη μεταξύ των λήψεων εφόσον το κουμπί λήψης παραμένει πατημένο μέχρι τη μέση (AF-S και ζωντανή προβολή) ή εφόσον κρατήσετε πατημένο το κουμπί A AE-L/AF-L, επιτρέποντας τη διαδοχική λήψη αρκετών φωτογραφιών με την ίδια ρύθμιση εστίασης.

  Φωτογράφιση με σκόπευτρο

  Ζωντανή προβολή

Μην αλλάζετε την απόσταση ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και το θέμα όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα εστίασης. Εάν το θέμα μετακινηθεί, εστιάστε ξανά στη νέα απόσταση.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του κουμπιού λήψης για το κλείδωμα της έκθεσης, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c1 (Κουμπί λήψης AE-L, 0 Κουμπί λήψης AE-L).

Ικανοποιητικά Αποτελέσματα με την Αυτόματη Εστίαση

Η αυτόματη εστίαση δεν λειτουργεί σωστά στις παρακάτω περιπτώσεις. Η λήψη ενδέχεται να είναι ανενεργή αν η φωτογραφική μηχανή δεν μπορεί να εστιάσει στις ακόλουθες περιπτώσεις ή μπορεί να εμφανιστεί η ένδειξη εστίασης (I) και να ακουστεί ένας ήχος βομβητή που να επιτρέπει την πραγματοποίηση λήψης ακόμα και όταν το θέμα δεν είναι εστιασμένο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εστιάστε χειροκίνητα (0 Χειροκίνητη Εστίαση) ή χρησιμοποιήστε το κλείδωμα εστίασης (0 Κλείδωμα Εστίασης) για να εστιάσετε σε ένα άλλο θέμα στην ίδια απόσταση και στη συνέχεια να ανασυνθέσετε τη φωτογραφία.

Υπάρχει μικρή ή καθόλου αντίθεση ανάμεσα στο θέμα και το φόντο.

Παράδειγμα: Το θέμα έχει το ίδιο χρώμα με το φόντο.

Το σημείο εστίασης περιλαμβάνει αντικείμενα που βρίσκονται σε διαφορετικές αποστάσεις από τη φωτογραφική μηχανή.

Παράδειγμα: Το θέμα βρίσκεται μέσα σε κλουβί.

Το θέμα κυριαρχείται από κανονικά γεωμετρικά σχέδια.

Παράδειγμα: Ρολά ή σειρά παραθύρων σε έναν ουρανοξύστη.

Το σημείο εστίασης περιλαμβάνει περιοχές με φωτεινότητα μεγάλης αντίθεσης.

Παράδειγμα: Το μισό θέμα βρίσκεται σε σκιά.

Τα αντικείμενα που βρίσκονται στο φόντο φαίνονται μεγαλύτερα από το θέμα.

Παράδειγμα: Ένα κτήριο βρίσκεται μέσα στο κάδρο πίσω από το θέμα.

Στο θέμα κυριαρχούν πολλές μικρές λεπτομέρειες.

Παράδειγμα: Ένα λιβάδι με λουλούδια ή άλλα θέματα που είναι μικρά ή δεν διαφέρουν σε φωτεινότητα.