Για να εμφανίσετε το μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων, πατήστε το G και επιλέξτε την καρτέλα A (μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων).

Κουμπί G

Οι Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή των ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

Κύριο μενού Ομάδες Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις:

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video

Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μόνο με φακούς που υποστηρίζουν αυτό το στοιχείο.

Σημείωση: Εάν οι ρυθμίσεις έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με τις προεπιλεγμένες τιμές (0 Προεπιλογές Μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων), ένας αστερίσκος θα εμφανίζεται δίπλα στις αλλαγμένες ρυθμίσεις στο δεύτερο επίπεδο του μενού Προσαρμοσμένων Ρυθμίσεων.