Πριν από τη σύνδεση, προετοιμάστε την έξυπνη συσκευή σας εγκαθιστώντας την εφαρμογή SnapBridge και ενεργοποιώντας το Bluetooth και το Wi-Fi.

  1. Αναζητήστε το «snapbridge» στο Apple App Store® (iOS) ή το Google Play (Android) και εγκαταστήστε την εφαρμογή SnapBridge.

    Πληροφορίες σχετικά με τα υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα διατίθενται στον ιστότοπο λήψης. Αυτή η φωτογραφική μηχανή δεν είναι συμβατή με την εφαρμογή SnapBridge 360/170.

  2. Ενεργοποιήστε το Bluetooth και το Wi-Fi στην έξυπνη συσκευή. Έχετε υπόψη ότι η πραγματική σύνδεση με τη φωτογραφική μηχανή θα γίνεται με τη χρήση της εφαρμογής SnapBridge. Μην επιχειρήσετε να κάνετε τη σύνδεση χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Ρυθμίσεων της συσκευής σας.