Αυτή η ενότητα περιγράφει ορισμένες καταστάσεις που ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση της εφαρμογής SnapBridge.

«Αδύνατη η σύνδεση.»

Αν η φωτογραφική μηχανή εμφανίσει ένα μήνυμα που να δηλώνει ότι δεν ήταν δυνατή η σύνδεση, πατήστε το J και επιστρέψτε στο Βήμα 3 του τμήματος Σύζευξη και Σύνδεση. Για να ακυρώσετε τη σύζευξη, πατήστε το κουμπί G.

Προβλήματα Σύζευξης

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη σύνδεση με τη φωτογραφική μηχανή, δοκιμάστε:

  • Έξοδο και επανεκκίνηση της εφαρμογής SnapBridge. Εξέλθετε από την εφαρμογή SnapBridge και επιβεβαιώστε ότι δεν εκτελείται στο παρασκήνιο. Κτυπήστε ελαφρά στο εικονίδιο της εφαρμογής για να επανεκκινήσετε την εφαρμογή και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τη «Σύζευξη και Σύνδεση» από το Βήμα 1.
  • Αίτημα από το iOS να «ξεχάσει» τη φωτογραφική μηχανή (μόνο για iOS). Εάν η σύζευξη αποτύχει σε μια συσκευή iOS, η συσκευή ενδέχεται να θυμάται ακόμη το όνομα της φωτογραφικής μηχανής, οπότε θα χρειαστεί να ζητήσετε από το iOS να «ξεχάσει» τη μηχανή όπως φαίνεται παρακάτω.

Κατέβασμα Φωτογραφιών

Εάν οι λήψεις είναι αργές ή αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα κατά το κατέβασμα φωτογραφιών στην έξυπνη συσκευή, τερματίστε τη σύζευξη και δοκιμάστε να εκτελέσετε ξανά σύζευξη ανάμεσα στις συσκευές.

  1. Έξυπνη συσκευή: Στην εφαρμογή SnapBridge, ανοίξτε την καρτέλα , κτυπήστε ελαφρά στο > Forget camera (Διαγραφή φωτογραφικής μηχανής από μνήμη) > D7500 και πατήστε το Yes (Ναι) για να τερματιστεί η σύζευξη όταν σας ζητηθεί.

    Οι χρήστες του iOS θα πρέπει έπειτα να ζητήσουν από το iOS να «ξεχάσει» τη φωτογραφική μηχανή όπως φαίνεται παρακάτω.

  2. Φωτογραφική μηχανή: Επιλέξτε Σύνδεση με έξυπνη συσκευή στο μενού ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής, επισημάνετε την επιλογή Έναρξη, πατήστε το J, και ακολουθήστε τις οδηγίες από το Βήμα 2 του τμήματος Σύζευξη και Σύνδεση για να πραγματοποιήσετε σύζευξη ανάμεσα στη φωτογραφική μηχανή και την έξυπνη συσκευή.