Ψηφιακή Φωτογραφική Μηχανή D7500 Nikon

Τύπος

Ωφέλιμα pixel

Αισθητήρας εικόνας

Αποθήκευση

Σκόπευτρο

Φακός

Κλείστρο

Απελευθέρωση

Έκθεση

Εστίαση

Φωτισμός φλας

Ισορροπία λευκού

Bracketing

Ζωντανή προβολή

Video

Οθόνη

Απεικόνιση

Διεπαφή

Ασύρματο δίκτυο/Bluetooth

Υποστηριζόμενες γλώσσες

Πηγή τροφοδοσίας

Υποδοχή τριπόδου

Διαστάσεις/βάρος

Περιβάλλον λειτουργίας

  • Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, όλες οι μετρήσεις εκτελούνται σε συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές της Camera and Imaging Products Association (CIPA - Ένωση Φωτογραφικών Μηχανών και Προϊόντων Απεικόνισης).
  • Όλες οι τιμές ισχύουν για φωτογραφική μηχανή με πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
  • Η Nikon διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την εμφάνιση και τις προδιαγραφές υλικού και λογισμικού, που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Nikon δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τυχόν σφάλματα που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο.

Φορτιστής Μπαταρίας MH-25a

Τα σύμβολα στο προϊόν αυτό αντιπροσωπεύουν τα ακόλουθα:

m AC, p DC, q Εξοπλισμός Κατηγορίας ΙΙ (Η κατασκευή του προϊόντος είναι με διπλή μόνωση.)

Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Ιόντων Λιθίου EN-EL15a

Υποστηριζόμενα Πρότυπα

  • DCF Έκδοση 2.0: Το Design Rule for Camera File Systems (DCF) είναι ένα πρότυπο που χρησιμοποιείται ευρέως στον τομέα των ψηφιακών μηχανών, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ διαφόρων ειδών φωτογραφικών μηχανών.
  • Exif έκδοση 2.31: Η φωτογραφική μηχανή υποστηρίζει το πρότυπο Exif (Exchangeable Image File Φορμά για Ψηφιακές Φωτογραφικές Μηχανές), έκδοση 2.31, που επιτρέπει τη χρήση πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες με τις φωτογραφίες, για να επιτευχθεί ιδανική αναπαραγωγή χρωμάτων, όταν εκτελείται εκτύπωση σε εκτυπωτές συμβατούς με το Exif.
  • PictBridge: Ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από τη συνεργασία βιομηχανιών ψηφιακών μηχανών και εκτυπωτών και επιτρέπει την εκτύπωση φωτογραφιών απευθείας σε εκτυπωτή χωρίς τη μεταφορά τους σε υπολογιστή.
  • HDMI: Το High-Definition Multimedia Interface είναι ένα πρότυπο για διασυνδέσεις πολυμέσων που χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικές συσκευές για καταναλωτές και συσκευές AV ικανές να εκπέμπουν οπτικοακουστικά δεδομένα και σήματα ελέγχου σε συσκευές συμβατές με το HDMI μέσω μιας μοναδικής σύνδεσης καλωδίου.

Σήμανση Συμμόρφωσης

Τα πρότυπα με τα οποία συμμορφώνεται η φωτογραφική μηχανή μπορούν να προβληθούν χρησιμοποιώντας την επιλογή Σήμανση συμμόρφωσης στο μενού ρυθμίσεων (0 Σήμανση Συμμόρφωσης).

Άδεια FreeType (FreeType2)

Μέρη αυτού του λογισμικού αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία copyright © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Άδεια MIT (HarfBuzz)

Τμήματα αυτού του λογισμικού είναι πνευματική ιδιοκτησία copyright © 2017 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Πληροφορίες Εμπορικών Σημάτων

Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco Systems, Inc., στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας. Το Windows είναι είτε σήμα κατατεθέν είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες. Τα Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store®, τα λογότυπα Apple, iPhone®, iPad® και iPod touch® είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από ενέργειες που προέρχονται και δημοσιεύονται από την Google ενώ χρησιμοποιείται σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην Άδεια Παραχώρησης Creative Commons 3.0. Το PictBridge είναι εμπορικό σήμα του Camera and Imaging Products Association (CIPA-Ένωση Προϊόντων Φωτογραφικών Μηχανών και Απεικόνισης). Τα λογότυπα SD, SDHC και SDXC είναι εμπορικά σήματα της SD-3C, LLC. Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing, LLC.

Το Wi-Fi και το λογότυπο Wi-Fi είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από τη Nikon Corporation γίνεται κατόπιν αδείας.

Όλες οι άλλες εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ή στα υπόλοιπα έγγραφα που παρέχονται με το παρόν προϊόν της Nikon είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.