Απλά περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών στο U1 για να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις που έχουν αντιστοιχηθεί στο Αποθήκευση στο U1, ή στο U2 για να ανακαλέσετε τις ρυθμίσεις που έχουν αντιστοιχηθεί στο Αποθήκευση στο U2.

Επιλογέας λειτουργιών