Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή SnapBridge για:

  • Κατέβασμα φωτογραφιών καθώς τραβιούνται ή επιλογή προηγούμενων φωτογραφιών για λήψη
  • Λήψη φωτογραφιών εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ελέγχου στην εφαρμογή SnapBridge. Οι φωτογραφίες λαμβάνονται στην έξυπνη συσκευή καθώς τραβιούνται
  • Αποστολή δεδομένων τοποθεσίας έξυπνης συσκευής στη φωτογραφική μηχανή
  • Συγχρονισμό του ρολογιού φωτογραφικής μηχανής με την ώρα που αναφέρεται στην έξυπνη συσκευή
  • Αποτύπωση φωτογραφιών με σχόλια, την ώρα εγγραφής και άλλες πληροφορίες καθώς τραβιούνται