Εάν η λειτουργία της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι η αναμενόμενη, ανατρέξτε στη λίστα συχνών προβλημάτων παρακάτω πριν απευθυνθείτε στο κατάστημα λιανικής ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της Nikon.

Μπαταρία/Ένδειξη


Η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη αλλά δεν ανταποκρίνεται: Περιμένετε να τελειώσει η εγγραφή. Εάν το πρόβλημα παραμένει, απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή. Αν η φωτογραφική μηχανή δεν απενεργοποιείται, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε την μπαταρία ή, αν χρησιμοποιείτε μετασχηματιστή ρεύματος, αποσυνδέστε και επανασυνδέστε τον μετασχηματιστή ρεύματος. Έχετε υπόψη ότι ενώ τα δεδομένα που εγγράφονται τη δεδομένη στιγμή θα χαθούν, τα δεδομένα που έχετε ήδη εγγράψει δεν θα επηρεαστούν αν αφαιρέσετε ή αποσυνδέσετε την πηγή τροφοδοσίας.


Το σκόπευτρο δεν είναι εστιασμένο: Ρυθμίστε την εστίαση του σκοπεύτρου (0 Το Ρυθμιστικό Διόπτρας). Εάν δεν διορθωθεί το πρόβλημα, επιλέξτε τη λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S, 0 Λειτουργία Αυτόματης Εστίασης), το AF μονού σημείου (0 Λειτουργία Επιλογής Περιοχής AF) και το κεντρικό σημείο εστίασης (0 Επιλογή Σημείου Εστίασης), και στη συνέχεια καδράρετε ένα θέμα υψηλής αντίθεσης στο κεντρικό σημείο εστίασης και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να εστιάσετε τη φωτογραφική μηχανή. Έχοντας τη φωτογραφική μηχανή σε λειτουργία εστίασης, χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό διόπτρας για να φέρετε το θέμα σε καθαρή εστίαση στο σκόπευτρο. Εάν είναι απαραίτητο, η εστίαση του σκοπεύτρου μπορεί να ρυθμιστεί περαιτέρω, χρησιμοποιώντας προαιρετικούς διορθωτικούς φακούς (0 Άλλα Παρελκόμενα).


Το σκόπευτρο είναι σκοτεινό: Τοποθετήστε μία πλήρως φορτισμένη μπαταρία (0 Φορτίστε την Μπαταρία, Το Επίπεδο Φορτίου της Μπαταρίας και ο Αριθμός των Στάσεων που Απομένουν).


Οι οθόνες σβήνουν χωρίς προειδοποίηση: Διαλέξτε μεγαλύτερες υστερήσεις για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση c2 (Χρονομέτρης αναμονής) ή c4 (Υστέρηση απενεργ. οθόνης, 0 Υστέρηση απενεργ. οθόνης).


Οι οθόνες στον πίνακα ελέγχου και το σκόπευτρο δεν ανταποκρίνονται και εμφανίζονται αμυδρές: Οι χρόνοι απόκρισης και η φωτεινότητα αυτών των οθονών διαφέρουν ανάλογα με τη θερμοκρασία.


Η οθόνη σκοπεύτρου γίνεται κόκκινη όταν επισημαίνεται ένα σημείο εστίασης: Αυτό είναι φυσιολογικό για αυτόν τον τύπο σκοπεύτρου και δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία.


Λήψη (Όλες οι Λειτουργίες)


Η φωτογραφική μηχανή δεν ενεργοποιείται αμέσως: Διαγράψτε αρχεία ή φακέλους.


Το κουμπί λήψης είναι απενεργοποιημένο:


Η φωτογραφική μηχανή ανταποκρίνεται με βραδύτητα στο κουμπί λήψης: Επιλέξτε Απενεργοποίηση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση d3 (Λειτ. υστέρησης έκθεσης, 0 Λειτ. υστέρησης έκθεσης).


Δεν γίνεται λήψη καμίας φωτογραφίας όταν πατιέται το κουμπί λήψης του τηλεχειριστηρίου:


Λαμβάνεται μόνο μία λήψη κάθε φορά που πατιέται το κουμπί λήψης στη λειτουργία συνεχών διαδοχικών λήψεων: Η συνεχής λήψη δεν είναι διαθέσιμη όταν ανάβει το ενσωματωμένο φλας (0 Το Ενσωματωμένο Φλας) ή με το HDR (υψηλό δυναμικό εύρος, 0 Υψηλό Δυναμικό Εύρος (HDR)).


Οι φωτογραφίες δεν είναι σε εστίαση:


Ο βομβητής δεν ηχεί:


Η εστίαση δεν κλειδώνει όταν το κουμπί λήψης πατιέται ως τη μέση: Χρησιμοποιήστε το κουμπί A AE-L/AF-L για να κλειδώσετε την εστίαση όταν έχει επιλεχθεί το AF-C για λειτουργία εστίασης ή όταν φωτογραφίζετε κινούμενα αντικείμενα στη λειτουργία AF-A.


Δεν είναι δυνατή η επιλογή του σημείου εστίασης:


Δεν είναι δυνατή η επιλογή λειτουργίας αυτόματης εστίασης: Έχει επιλεχθεί χειροκίνητη εστίαση (0 Αυτόματη Εστίαση, Χειροκίνητη Εστίαση).


Δεν είναι δυνατή η επιλογή λειτουργίας επιλογής περιοχής AF: Έχει επιλεχθεί χειροκίνητη εστίαση (0 Αυτόματη Εστίαση, Χειροκίνητη Εστίαση).


Το μέγεθος εικόνας δεν μπορεί να αλλαχθεί: Η επιλογή Ποιότητα εικόνας έχει οριστεί σε NEF (RAW) (0 Ποιότητα Εικόνας).


Η φωτογραφική μηχανή λειτουργεί αργά κατά την εγγραφή των φωτογραφιών: Απενεργοποιήστε την αποθορυβοποίηση έκθεσης μακράς διαρκείας (0 Αποθορυβ. παρατετ. έκθεσης).


Ο βοηθητικός φωτισμός AF δεν ανάβει:

 • Ο βοηθητικός φωτισμός AF δεν ανάβει αν έχει επιλεχθεί AF-C για τη λειτουργία αυτόματης εστίασης (0 Λειτουργία Αυτόματης Εστίασης) ή εάν έχει επιλεχθεί η συνεχής λειτουργία αυτόματης εστίασης όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στη λειτουργία AF-A. Διαλέξτε το AF-S. Εάν έχει ενεργοποιηθεί κάποια άλλη επιλογή για τη λειτουργία επιλογής περιοχής AF εκτός του AF αυτόματης επιλογής περιοχής, επιλέξτε το κεντρικό σημείο εστίασης (0 Επιλογή Σημείου Εστίασης).
 • Η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται σε ζωντανή προβολή.
 • Έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση a9 (Ενσωμ. βοηθ. φωτισμ. AF, 0 Ενσωμ. βοηθ. φωτισμ. AF).
 • Ο φωτισμός έχει απενεργοποιηθεί αυτόματα. Ο φωτισμός ενδέχεται να ζεσταθεί λόγω συνεχούς χρήσης. Περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

Στις φωτογραφίες εμφανίζονται κηλίδες: Καθαρίστε τα μπροστινά και πίσω μέρη του φακού. Εάν το πρόβλημα παραμένει, πραγματοποιήστε καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας (0 Καθαρισμός Αισθητήρα Εικόνας).


Οι φωτογραφίες επηρεάζονται από αξιοσημείωτα διπλά είδωλα ή αντανάκλαση: Ενδέχεται να παρατηρήσετε διπλά είδωλα ή αντανάκλαση σε λήψεις που περιλαμβάνουν τον ήλιο ή άλλες πηγές έντονου φωτός. Αυτές οι επιδράσεις μπορούν να μετριαστούν με την τοποθέτηση σκιάστρου φακού ή με τη σύνθεση λήψεων με τις πηγές έντονου φωτός έξω από το κάδρο. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε τεχνικές όπως αφαίρεση των φίλτρων φακού ή επιλογή διαφορετικής ταχύτητας κλείστρου.


Εμφανίζεται θόρυβος (φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, ομίχλη ή γραμμές) στις φωτογραφίες:

 • Τα φωτεινά σημεία, τα φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, η ομίχλη και οι γραμμές μπορούν να περιοριστούν μειώνοντας την ευαισθησία ISO.
 • Χρησιμοποιήστε την επιλογή Αποθορυβ. παρατετ. έκθεσης στο μενού λήψης φωτογραφιών για να περιορίσετε την εμφάνιση φωτεινών σημείων ή ομίχλης σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με ταχύτητες κλείστρου μικρότερες από 1 δ (0 Αποθορυβ. παρατετ. έκθεσης).
 • Η ομίχλη και τα φωτεινά σημεία ενδέχεται να υποδηλώνουν ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό της φωτογραφικής μηχανής έχει αυξηθεί εξαιτίας της υψηλής θερμοκρασίας περιβάλλοντος, εκθέσεων μακράς διαρκείας ή παρόμοιες αιτίες: απενεργοποιήστε τη μηχανή και περιμένετε να κρυώσει πριν από την επόμενη λήψη.
 • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, ενδέχεται να παρουσιαστούν γραμμές σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με ορισμένες προαιρετικές μονάδες φλας. Αν προκύψει κάτι τέτοιο, επιλέξτε μία χαμηλότερη τιμή.
 • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, συμπεριλαμβανομένων των υψηλών τιμών που επιλέγονται με τον αυτόματο έλεγχο ευαισθησίας ISO, τα φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη μπορούν να ελαττωθούν επιλέγοντας Υψηλή, Κανονική ή Χαμηλή για Υψηλή αποθορυβ. ISO στο μενού λήψης φωτογραφιών ή video (0 Υψηλή Αποθορυβ. ISO, Υψηλή Αποθορυβ. ISO).
 • Σε υψηλές ευαισθησίες ISO, τα φωτεινά σημεία, τα φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, η ομίχλη ή οι γραμμές μπορεί να είναι πιο εμφανή στις εκθέσεις μακράς διαρκείας, στις πολλαπλές εκθέσεις, και στις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε υψηλές θερμοκρασίες ή με ενεργοποιημένο το Ενεργό D-Lighting, έχει επιλεχθεί Ισοβαρές για Ορισμός Picture Control (0 Επιλογή ενός Picture Control) ή έχουν επιλεχθεί ακραίες τιμές για τις παραμέτρους του Picture Control (0 Ρυθμίσεις των Picture Control).
 • Στη λειτουργία %, τα φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, η ομίχλη ή οι γραμμές ενδέχεται να είναι πιο αισθητά σε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε χαμηλό φως.

Εμφανίζεται τρεμούλιασμα ή ταινία στη ζωντανή προβολή: Επιλέξτε Μείωση τρεμουλιάσματος στο μενού λήψης video και διαλέξτε μία επιλογή που να ταιριάζει με τη συχνότητα της τοπικής τροφοδοσίας ρεύματος (0 Μείωση τρεμουλιάσματος).


Εμφανίζονται φωτεινές περιοχές ή ταινίες στη ζωντανή προβολή: Χρησιμοποιήθηκε φωτεινό σήμα, φλας ή άλλες πηγές φωτός μικρής διάρκειας κατά τη διάρκεια της ζωντανής προβολής.


Δεν εγγράφεται ήχος στα video: Έχει επιλεχθεί Μικρόφωνο απενεργοποιημ. για Ευαισθησία μικροφώνου στο μενού λήψης video (0 Ευαισθησία μικροφώνου).


Η ζωντανή προβολή τερματίζει απρόσμενα ή δεν ξεκινά: Η ζωντανή προβολή ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα ώστε να αποτραπούν βλάβες στα εσωτερικά κυκλώματα της μηχανής εάν:

 • Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή
 • Η φωτογραφική μηχανή έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα σε ζωντανή προβολή ή για να εγγράψει video
 • Η φωτογραφική μηχανή έχει χρησιμοποιηθεί σε λειτουργίες συνεχών λήψεων για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα

Αν η ζωντανή προβολή δεν ξεκινά όταν πατάτε το κουμπί a, περιμένετε μέχρι να κρυώσουν τα εσωτερικά κυκλώματα και μετά προσπαθήστε ξανά. Έχετε υπόψη ότι η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να είναι ζεστή κατά την επαφή, αλλά αυτό δεν υποδηλώνει κάποια δυσλειτουργία.


Κατά τη ζωντανή προβολή εμφανίζονται αντικείμενα της φωτογραφίας: «Θόρυβος» (φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, ομίχλη ή γραμμές) και αναπάντεχα χρώματα μπορεί να εμφανιστούν αν μεγεθύνετε στην προβολή μέσω του φακού (0 Προεπισκόπηση Zoom σε Ζωντανή Προβολή) κατά τη ζωντανή προβολή. Στα video, το μέγεθος και η κατανομή των φωτεινών pixel σε τυχαία διάταξη, της ομίχλης και των φωτεινών σημείων επηρεάζονται από το μέγεθος και την ταχύτητα καρέ (0 Μέγεθος Καρέ, Ταχύτητα Καρέ και Ποιότητα Video). Φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, ομίχλη ή φωτεινά σημεία μπορεί επίσης να προκύψουν ως αποτέλεσμα των αυξήσεων της θερμοκρασίας των εσωτερικών κυκλωμάτων της φωτογραφικής μηχανής κατά τη ζωντανή προβολή. Τερματίστε τη ζωντανή προβολή όταν δεν χρησιμοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή.


Δεν είναι δυνατή η επιλογή του στοιχείου μενού: Ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις λειτουργίες.


Λήψη (P, S, A, M)


Το κουμπί λήψης είναι απενεργοποιημένο:

 • Έχει προσαρτηθεί φακός χωρίς CPU: περιστρέψτε τον επιλογέα λειτουργιών της φωτογραφικής μηχανής M (0 Τύποι Φακών).
 • Ο επιλογέας λειτουργιών έχει περιστραφεί στο S αφού έχει επιλεχθεί η ταχύτητα κλείστρου A ή % στη λειτουργία M: διαλέξτε νέα ταχύτητα κλείστρου (0 S: Αυτόματη Προτεραιότητα Κλείστρου).

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι ταχύτητες κλείστρου: Χρησιμοποιείται το φλας. Η ταχύτητα συγχρονισμού φλας μπορεί να επιλεγεί με την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e1 (Ταχύτητα συγχρον. φλας). Όταν χρησιμοποιείτε συμβατές μονάδες φλας, διαλέξτε 1/320 δ (Αυτόματο FP) ή 1/250 δ (Αυτόματο FP) για πλήρες εύρος των ταχυτήτων κλείστρου (0 Ταχύτητα συγχρον. φλας).


Αδύνατη η μέτρηση ισορροπίας λευκού: Το θέμα είναι πολύ σκοτεινό ή πολύ φωτεινό (0 Χειροκίνητη Προτοποθέτηση).


Δεν είναι δυνατή η επιλογή της φωτογραφίας ως πηγή για τη χειροκίνητη προτοποθέτηση ισορροπίας λευκού: Η εικόνα δεν δημιουργήθηκε με την D7500 (0 Αντιγραφή Ισορροπίας Λευκού από μία Φωτογραφία).


Το bracketing ισορροπίας λευκού δεν είναι διαθέσιμο:


Τα αποτελέσματα του Picture Control διαφέρουν από εικόνα σε εικόνα: Έχει επιλεχθεί Αυτόματο για Ορισμός Picture Control, έχει επιλεχθεί ένα Picture Control που βασίζεται στην επιλογή Αυτόματο, ή έχει επιλεχθεί A (αυτόματo) για ευκρίνεια, διαύγεια, αντίθεση ή κορεσμό. Για σταθερά αποτελέσματα σε μία σειρά φωτογραφιών, διαλέξτε μία άλλη ρύθμιση (0 Ρυθμίσεις των Picture Control).


Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της μέτρησης: Είναι σε ισχύ το κλείδωμα αυτόματης έκθεσης (0 Κλείδωμα Αυτόματης Έκθεσης).


Η αντιστάθμιση έκθεσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί: Η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στη λειτουργία M. Διαλέξτε μία άλλη λειτουργία.


Εμφανίζεται θόρυβος (κόκκινες κηλίδες και άλλα αντικείμενα) σε εκθέσεις μακράς διαρκείας: Ενεργοποιήστε την αποθορυβοποίηση έκθεσης μακράς διαρκείας (0 Αποθορυβ. παρατετ. έκθεσης).


Απεικόνιση


Η φωτογραφία NEF (RAW) δεν απεικονίζεται: Η φωτογραφία τραβήχτηκε με ποιότητα εικόνας NEF + JPEG (0 Ποιότητα Εικόνας).


Δεν είναι δυνατή η απεικόνιση φωτογραφιών που εγγράφηκαν με άλλες φωτογραφικές μηχανές: Οι φωτογραφίες που εγγράφηκαν με άλλα είδη μηχανών ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά.


Ορισμένες φωτογραφίες δεν εμφανίζονται κατά την απεικόνιση: Επιλέξτε Όλοι για Φάκελος απεικόνισης (0 Φάκελος απεικόνισης).


Η φωτογραφική μηχανή εμφανίζει ένα μήνυμα που αναφέρει ότι ο φάκελος δεν περιέχει φωτογραφίες: Επιλέξτε Όλοι για Φάκελος απεικόνισης (0 Φάκελος απεικόνισης).


Οι φωτογραφίες «κατακόρυφου» (πορτραίτο) προσανατολισμού εμφανίζονται σε «οριζόντιο» (τοπίο) προσανατολισμό:

 • Η φωτογραφία λήφθηκε με επιλεγμένο το Απενεργοποίηση για Αυτόμ. περιστροφή εικόνας (0 Αυτόμ. περιστροφή εικόνας).
 • Επιλέξτε Ενεργοποίηση για Περιστροφή σε πορτραίτο (0 Περιστροφή σε πορτραίτο).
 • Η φωτογραφία εμφανίζεται σε ανασκόπηση εικόνας (0 Ανασκόπηση Εικόνων).
 • Η φωτογραφική μηχανή ήταν στραμμένη προς τα επάνω ή προς τα κάτω κατά τη λήψη της φωτογραφίας.

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή φωτογραφίας:


Δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία της φωτογραφίας: Η φωτογραφία δεν μπορεί να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία με αυτή τη φωτογραφική μηχανή.


Δεν είναι δυνατή η επιλογή φωτογραφίας για εκτύπωση: Η φωτογραφία είναι σε φορμά NEF (RAW). Μεταφέρετε φωτογραφίες σε υπολογιστή και εκτυπώστε τις χρησιμοποιώντας το NX Studio (0 Συνδέσεις). Οι φωτογραφίες NEF (RAW) μπορούν να αποθηκευτούν σε φορμά JPEG με χρήση της επιλογής Επεξεργασία NEF (RAW) (0 Επεξεργασία NEF (RAW)).


Η φωτογραφία δεν απεικονίζεται σε συσκευή video υψηλής ανάλυσης: Επιβεβαιώστε ότι το καλώδιο HDMI (διατίθεται ξεχωριστά) είναι συνδεδεμένο.


Δεν μπορεί να γίνει μεταφορά των φωτογραφιών στον υπολογιστή: Το λειτουργικό σύστημα δεν είναι συμβατό με τη φωτογραφική μηχανή ή το λογισμικό μεταφοράς. Χρησιμοποιήστε μία συσκευή ανάγνωσης καρτών για να αντιγράψετε τις φωτογραφίες σε υπολογιστή.


Η επιλογή Απομάκρυνση Σκόνης Φωτογραφίας στο NX Studio δεν έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα: Ο καθαρισμός του αισθητήρα εικόνας αλλάζει τη θέση της σκόνης στον αισθητήρα εικόνας. Τα δεδομένα αναφοράς απομάκρυνσης σκόνης εικόνας που εγγράφηκαν πριν από τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν έπειτα από τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας. Τα δεδομένα αναφοράς απομάκρυνσης σκόνης εικόνας που καταγράφηκαν μετά τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από τον καθαρισμό του αισθητήρα εικόνας.


Ο υπολογιστής εμφανίζει τις φωτογραφίες NEF (RAW) με διαφορετικό τρόπο από τη φωτογραφική μηχανή: Το λογισμικό άλλου κατασκευαστεί δεν εμφανίζει τα αποτελέσματα των Picture Control, του Ενεργού D-Lighting ή του ελέγχου βινιέτας. Χρησιμοποιήστε το NX Studio (0 Συνδέσεις).


Bluetooth και Wi-Fi (Ασύρματα Δίκτυα)


Οι έξυπνες συσκευές δεν εμφανίζουν το SSID (όνομα δικτύου) της φωτογραφικής μηχανής:

 • Επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεχθεί Απενεργοποίηση για Λειτουργία πτήσης στο μενού ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής (0 Λειτουργία πτήσης).
 • Επιβεβαιώστε ότι έχει επιλεχθεί Ενεργοποίηση για Bluetooth > Σύνδεση δικτύου στο μενού ρυθμίσεων της φωτογραφικής μηχανής.
 • Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την έξυπνη συσκευή Wi-Fi και στη συνέχεια να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με ασύρματους εκτυπωτές και άλλες ασύρματες συσκευές: Αυτή η φωτογραφική μηχανή μπορεί να συνδεθεί μόνο με συσκευές, στις οποίες έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή SnapBridge.


Διάφορα


Η ημερομηνία εγγραφής δεν είναι σωστή: Το ρολόι της φωτογραφικής μηχανής δεν εμφανίζει την ώρα με την ίδια ακρίβεια όπως τα περισσότερα ρολόγια χειρός και τοίχου. Ελέγχετε τακτικά την ακρίβεια του ρολογιού της φωτογραφικής μηχανής και προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις, εάν χρειάζεται.


Το στοιχείο μενού δεν μπορεί να επιλεγεί: Ορισμένες επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε συγκεκριμένους συνδυασμούς ρυθμίσεων ή όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης. Έχετε υπόψη ότι η επιλογή Πληροφορίες μπαταρίας δεν είναι διαθέσιμη όταν η φωτογραφική μηχανή τροφοδοτείται από έναν προαιρετικό ακροδέκτη τροφοδοσίας και μετασχηματιστή ρεύματος.