Για την προβολή του μενού απεικόνισης, πατήστε το G και επιλέξτε την καρτέλα K (μενού απεικόνισης).

Κουμπί G

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για τις προεπιλογές του μενού, ανατρέξτε στην ενότητα «Προεπιλογές του Μενού Απεικόνισης» (0 Προεπιλογές του Μενού Απεικόνισης).