Προβολή πλήρους κάδρου

Απεικόνιση εικονιδίων

Απεικόνιση ημερολογίου

Προβολή Πλήρους Κάδρου

Για απεικόνιση των φωτογραφιών, πατήστε το κουμπί K. Θα εμφανιστεί η πιο πρόσφατη φωτογραφία στην οθόνη. Μπορούν να εμφανιστούν πρόσθετες φωτογραφίες σύροντας ελαφρά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή δεξιά ή πατώντας το 4 ή το 2. Για να δείτε επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα φωτογραφία, πατήστε το 1 ή το 3 (0 Πληροφορίες Φωτογραφίας).

Κουμπί K

Απεικόνιση Εικονιδίων

Για να προβάλλετε πολλές φωτογραφίες, πατήστε το κουμπί W (Z) όταν η φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρες κάδρο. Ο αριθμός των φωτογραφιών που εμφανίζονται αυξάνεται από 4 σε 9 σε 72 κάθε φορά που πατιέται το κουμπί W (Z), και μειώνεται κάθε φορά που πατιέται το κουμπί X. Γλιστρήστε το δάχτυλό σας πάνω στην οθόνη αφής για να μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ή χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε φωτογραφίες.

Κουμπί W (Z)

Απεικόνιση Ημερολογίου

Για να προβάλετε εικόνες που τραβήχτηκαν σε μία επιλεγμένη ημερομηνία, πατήστε το κουμπί W (Z) όταν εμφανίζονται 72 εικόνες.

Κουμπί W (Z)

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής ή τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε ημερομηνίες στη λίστα ημερομηνιών. Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά την επιλεγμένη ημερομηνία εμφανίζονται στη λίστα εικονιδίων. Πατώντας το J ή το W (Z) ο δρομέας τοποθετείται στη λίστα εικονιδίων, στην οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πολυ-επιλογέα για να επιλέξετε φωτογραφίες για προβολή πλήρους κάδρου, zoom απεικόνισης (0 Δείτε από Πιο Κοντά: Zoom Απεικόνισης), προστασία (0 Προστασία Φωτογραφιών από Διαγραφή) ή διαγραφή (0 Διαγραφή Φωτογραφιών), ή πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X (T) για να προβάλετε τη φωτογραφία που επισημαίνεται σε πλήρες κάδρο. Πατήστε το κουμπί W (Z) για να επιστρέψετε στη λίστα ημερομηνιών. Για έξοδο και μετάβαση σε απεικόνιση 72 καρέ, πατήστε το κουμπί X (T) όταν ο δρομέας βρίσκεται στη λίστα ημερομηνιών.

Λίστα ημερομηνιών

Λίστα εικονιδίων

Περιστροφή σε Πορτραίτο

Για να εμφανίσετε «κατακόρυφες» (προσανατολισμός πορτραίτου) φωτογραφίες σε κατακόρυφο προσανατολισμό, επιλέξτε Ενεργοποίηση για την επιλογή Περιστροφή σε πορτραίτο στο μενού απεικόνισης (0 Περιστροφή σε πορτραίτο).

Ανασκόπηση Εικόνων

Όταν έχετε επιλέξει Ενεργοποίηση για Ανασκόπηση εικόνων στο μενού απεικόνισης (0 Ανασκόπηση εικόνων), οι φωτογραφίες εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη μετά τη λήψη (κατά την ανασκόπηση των εικόνων, οι φωτογραφίες δεν περιστρέφονται αυτόματα γιατί η φωτογραφική μηχανή είναι ήδη στον σωστό προσανατολισμό). Στις λειτουργίες συνεχών λήψεων, η προβολή ξεκινάει όταν τελειώσει η λήψη, με την πρώτη φωτογραφία της τρέχουσας σειράς να εμφανίζεται.

Χρήση της Οθόνης Αφής

Κατά την απεικόνιση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ευαίσθητη στην αφή οθόνη για:


Προβολή άλλων εικόνων

Σύρετε ελαφρά το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να προβάλετε άλλες φωτογραφίες.


Γρήγορη κύλιση σε άλλες φωτογραφίες

Σε προβολή πλήρους κάδρου, μπορείτε να αγγίξετε το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί η γραμμή προόδου κάδρων, κι έπειτα να γλιστρήσετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε με κύλιση γρήγορα σε άλλες φωτογραφίες.

Γραμμή προόδου κάδρων


Μεγέθυνση (μόνο για φωτογραφίες)

Χρησιμοποιήστε τις κινήσεις τεντώματος και σύνθλιψης για μεγέθυνση και σμίκρυνση, και την κίνηση ολίσθησης για μετακίνηση με κύλιση (0 Δείτε από Πιο Κοντά: Zoom Απεικόνισης). Μπορείτε επίσης να κτυπήσετε ελαφρά δύο φορές γρήγορα την οθόνη για μεγέθυνση σε προβολή πλήρους κάδρου ή για ακύρωση του zoom.


Προβολή εικονιδίων

Για «σμίκρυνση» σε προβολή εικονιδίων (0 Απεικόνιση Εικονιδίων), χρησιμοποιήστε την κίνηση σύνθλιψης στην προβολή πλήρους κάδρου. Χρησιμοποιήστε τις κινήσεις σύνθλιψης και τεντώματος για να διαλέξετε τον αριθμό των εμφανιζόμενων φωτογραφιών μεταξύ 4, 9 και 72 κάδρων.


Προβολή video

Κτυπήστε ελαφρά τον οδηγό στην οθόνη για να ξεκινήσει η προβολή video (τα video υποδεικνύονται από ένα εικονίδιο 1). Κτυπήστε ελαφρά την οθόνη για παύση ή επανάληψη, ή κτυπήστε ελαφρά το 6 για έξοδο και μετάβαση σε προβολή πλήρους κάδρου (έχετε υπόψη ότι ορισμένα εικονίδια στην προβολή video δεν ανταποκρίνονται στους χειρισμούς οθόνης αφής).

Οδηγός

Το Κουμπί i

Πατώντας το κουμπί i κατά την απεικόνιση πλήρους κάδρου ή εικονιδίων εμφανίζονται οι επιλογές που αναφέρονται παρακάτω. Ενεργοποιήστε επιλογές χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής ή τον πολυ-επιλογέα και το κουμπί J.

  • Χαρακτηρισμός: Χαρακτηρίστε την τρέχουσα φωτογραφία (0 Χαρακτηρισμός Μεμονωμένων Φωτογραφιών).
  • Επιλ. για αποστ. σε έξ. συσκ./αποεπιλ. (φωτογραφίες μόνο): Επιλέξτε φωτογραφίες προς αποστολή σε μία έξυπνη συσκευή.
  • Επεξεργασία (μόνο για φωτογραφίες): Χρησιμοποιήστε τις επιλογές στο μενού επεξεργασίας (0 N Το Μενού Επεξεργασίας: Δημιουργία Επεξεργασμένων Αντιγράφων) για να δημιουργήσετε ένα επεξεργασμένο αντίγραφο της τρέχουσας φωτογραφίας.
  • Έλεγχος έντασης (μόνο για video): Προσαρμόστε την ένταση ήχου για τα video.
  • Επεξεργασία video (μόνο για video): Επεξεργαστείτε video με τη χρήση των επιλογών στο μενού επεξεργασίας video (0 Περικοπή Video). Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε video, πατώντας το κουμπί i όταν έχει γίνει παύση αναπαραγωγής του video.
  • Επιλογή φακέλου: Διαλέξτε έναν φάκελο για απεικόνιση. Επισημάνετε έναν φάκελο και πατήστε το J για να δείτε τις φωτογραφίες στον επιλεγμένο φάκελο.

Κουμπί i

Για έξοδο από το μενού του κουμπιού i και επιστροφή στην απεικόνιση, πατήστε ξανά το i.