Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για το κλείδωμα της απόδοσης φλας, επιτρέποντας την ανασύνθεση των φωτογραφιών χωρίς την αλλαγή του επιπέδου φλας, και διασφαλίζοντας ότι η απόδοση φλας είναι κατάλληλη για το θέμα ακόμα και στην περίπτωση που το θέμα δεν είναι τοποθετημένο στο κέντρο του κάδρου. Η απόδοση φλας προσαρμόζεται αυτόματα για κάθε αλλαγή στην ευαισθησία ISO και στο διάφραγμα.

Για τη χρήση του κλειδώματος FV:

 1. Αντιστοιχίστε το κλείδωμα FV σε ένα χειριστήριο της φωτογραφικής μηχανής.

  Αντιστοιχίσετε το Κλείδωμα FV σε ένα χειριστήριο χρησιμοποιώντας την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση f1 (Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου, 0 Προσαρμ. εκχώρ. ελέγχου).

 2. Επιλέξτε τον έλεγχο φλας TTL.

  Επιλέξτε το TTL για Έλεγχος φλας > Έλεγχος φλας (ενσωματωμένου) στο μενού λήψης φωτογραφιών.

 3. Ανυψώστε το φλας.

  Στις λειτουργίες P, S, A, M και 0, το φλας μπορεί να ανυψωθεί πατώντας το κουμπί M (Y). Στις λειτουργίες i, k, p, n, o, s, w, f, d, e και ', το φλας θα ανυψώνεται αυτόματα όποτε χρειάζεται.

  Κουμπί M (Y)

 4. Εστιάστε.

  Τοποθετήστε το θέμα στο κέντρο του κάδρου και πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση για να εστιάσετε.

 5. Κλειδώστε το επίπεδο του φωτισμού φλας.

  Αφού βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται η ένδειξη ετοιμότητας φλας (M), πατήστε το χειριστήριο που επιλέξατε στο Βήμα 1. Το φλας θα εκπέμψει ένα πρόωρο φλας οθόνης για να καθορίσει το κατάλληλο επίπεδο φλας. Η απόδοση φλας θα κλειδωθεί σε αυτό το επίπεδο και στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο κλειδώματος FV (e).

 6. Ανασυνθέστε τη φωτογραφία.

 7. Τραβήξτε τη φωτογραφία.

  Πατήστε το κουμπί λήψης μέχρι τέρμα για να τραβήξετε τη φωτογραφία. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να τραβήξετε επιπλέον φωτογραφίες χωρίς να απελευθερωθεί το κλείδωμα FV.

 8. Απελευθερώστε το κλείδωμα FV.

  Πατήστε το χειριστήριο που επιλέξατε στο Βήμα 1 για να απελευθερώσετε το κλείδωμα FV. Επιβεβαιώστε ότι δεν εμφανίζεται πλέον το εικονίδιο κλειδώματος FV (e).

Μέτρηση

Όταν το ενσωματωμένο φλας χρησιμοποιείται χωρίς εξωτερική μονάδα φλας, η περιοχή μέτρησης για το κλείδωμα FV περιορίζεται σε έναν κύκλο 4 mm στο κέντρο του κάδρου. Όταν το ενσωματωμένο φλας χρησιμοποιείται ως κύριο φλας ελέγχοντας τις απομακρυσμένες μονάδες φλας, η φωτογραφική μηχανή μετρά ολόκληρο το κάδρο.