Διαλέξτε ανάμεσα σε ρυθμίσεις που έχουν εύρος από ISO 100 ως ISO 51200 σε βήματα ισοδύναμα με 1/3 EV. Επίσης για ειδικές περιπτώσεις είναι διαθέσιμες και ρυθμίσεις με τιμές περίπου από 0,3 έως 1 EV κάτω από ISO 100 και 0,3 έως 5 EV στο ISO 51200. Οι λειτουργίες αυτόματη, σκηνής και ειδικών εφέ προσφέρουν επίσης μία επιλογή AUTO, η οποία επιτρέπει στη φωτογραφική μηχανή να ρυθμίζει την ευαισθησία ISO αυτόματα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.

Λειτουργίες Επιλογές
P, S, A, M Lo 1–Lo 0,3, 100–51200, Hi 0,3–Hi 5
% Αυτόματo
Άλλες λειτουργίες λήψης Αυτόματη, Lo 1–Lo 0,3, 100–51200, Hi 0,3–Hi 5

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία ISO πατώντας το κουμπί S (Q) και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή ρύθμιση.

Κουμπί S (Q)

Κύριος επιλογέας εντολών

Πίνακας ελέγχου

Σκόπευτρο

Το Μενού Λήψης Φωτογραφιών

Η ευαισθησία ISO μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το μενού λήψης φωτογραφιών. Διαλέξτε Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO στο μενού λήψης φωτογραφιών για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις φωτογραφίες (0 Ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO).

Ζωντανή Προβολή

Στη ζωντανή προβολή, η επιλεγμένη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.

Ευαισθησία ISO

Όσο υψηλότερη είναι η ευαισθησία ISO, τόσο λιγότερο φως απαιτείται για να πραγματοποιήσετε μία έκθεση, επιτρέποντας μεγαλύτερες ταχύτητες κλείστρου ή μικρότερα διαφράγματα, αλλά με κίνδυνο να επηρεαστεί η εικόνα από θόρυβο (φωτεινά pixel σε τυχαία διάταξη, ομίχλη ή γραμμές). Ο θόρυβος είναι ιδιαίτερα πιθανός σε ρυθμίσεις μεταξύ Hi 0,3 και Hi 5.

Hi 0,3–Hi 5

Οι ρυθμίσεις Hi 0,3 μέχρι Hi 5 αντιστοιχούν σε ευαισθησίες ISO 0,3–5 EV άνω του ISO 51200 (ISO 64000–1640000 ισοδύναμα).

Lo 0,3–Lo 1

Οι ρυθμίσεις Lo 0,3 μέχρι Lo 1 αντιστοιχούν σε ευαισθησίες ISO 0,3–1 EV άνω του ISO 100 (ISO 80–50 ισοδύναμα). Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις αυτές για μεγαλύτερα διαφράγματα όταν ο φωτισμός είναι έντονος. Η αντίθεση είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την κανονική. Στις περισσότερες περιπτώσεις, συνιστώνται ευαισθησίες ISO με τιμές από ISO 100 και πάνω.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

  • Επιλογή του μεγέθους βήματος ευαισθησίας ISO, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b1 (Τιμή βήματος ευαισθ. ISO, 0 Τιμή βήματος ευαισθ. ISO).
  • Μειώνοντας τον θόρυβο σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με υψηλή τιμή ευαισθησίας ISO, δείτε C > Υψηλή αποθορυβ. ISO (0 Υψηλή αποθορυβ. ISO).
  • Μείωση του θορύβου σε video που λαμβάνονται με υψηλή τιμή ευαισθησίας ISO, δείτε 1 > Υψηλή αποθορυβ. ISO (0 Υψηλή αποθορυβ. ISO).