Επίπεδο Φορτίου Μπαταρίας

Το επίπεδο φορτίου μπαταρίας εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο.

Πίνακας ελέγχου

Σκόπευτρο

Πίνακας ελέγχου Σκόπευτρο Περιγραφή
L Η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
K Η μπαταρία είναι μερικώς αποφορτισμένη.
J
I
H d Χαμηλό φορτίο μπαταρίας. Φορτίστε την μπαταρία ή προετοιμάστε μία εφεδρική μπαταρία.
H
(αναβοσβήνει)
d
(αναβοσβήνει)
Απενεργοποιήθηκε η λήψη. Φορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.

Αριθμός Στάσεων που Απομένουν

Ο πίνακας ελέγχου και το σκόπευτρο δείχνουν τον αριθμό των φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν με τις τρέχουσες ρυθμίσεις (οι τιμές πάνω από 1.000 στρογγυλοποιούνται στην εγγύτερη εκατοντάδα, πχ. τιμές μεταξύ 2.100 και 2.199 εμφανίζονται ως 2,1 k).

Αριθμός στάσεων που απομένουν

Πίνακας ελέγχου

Σκόπευτρο