Η αντιστάθμιση έκθεσης χρησιμοποιείται για τη μεταβολή της τιμής έκθεσης που προτείνεται από τη φωτογραφική μηχανή, έτσι ώστε οι φωτογραφίες να εμφανίζονται πιο φωτεινές ή πιο σκοτεινές. Η λειτουργία αυτή είναι πιο αποτελεσματική όταν χρησιμοποιείται με την κεντροβαρή ή τη σημειακή μέτρηση (0 Μέτρηση). Διαλέξτε μεταξύ των τιμών –5 EV (υποέκθεση) και +5 EV (υπερέκθεση) σε διαβαθμίσεις του 1/3 EV. Κατά κανόνα, οι θετικές τιμές κάνουν το θέμα πιο φωτεινό ενώ οι αρνητικές τιμές κάνουν το θέμα πιο σκοτεινό.

–1 EV

Χωρίς αντιστάθμιση έκθεσης

+1 EV

Για να επιλέξετε μια τιμή για την αντιστάθμιση έκθεσης, πατήστε το κουμπί E και περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή.

Κουμπί E

Κύριος επιλογέας εντολών

±0 EV
(το κουμπί E πατημένο)

–0,3 (–1/3) EV

+2,0 EV

Σε τιμές διαφορετικές από ±0,0, θα ανάψει το 0 στο κέντρο των ενδείξεων έκθεσης (εκτός από τη λειτουργία M), και στον πίνακα ελέγχου και στο σκόπευτρο θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο E, αφού απελευθερώσετε το κουμπί E. Η τρέχουσα τιμή αντιστάθμισης έκθεσης μπορεί να επιβεβαιωθεί με την ένδειξη έκθεσης, πατώντας το κουμπί E.

Μπορείτε να επαναφέρετε την κανονική έκθεση ρυθμίζοντας την αντιστάθμιση έκθεσης στην τιμή ±0. Εκτός από τις λειτουργίες SCENE και EFFECTS, δεν γίνεται επαναφορά της αντιστάθμισης έκθεσης όταν η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη (στις λειτουργίες SCENE και EFFECTS, θα γίνει επαναφορά της αντιστάθμισης έκθεσης όταν επιλεγεί μία άλλη λειτουργία ή απενεργοποιηθεί η μηχανή).

Λειτουργία M

Στη λειτουργία Μ, η αντιστάθμιση έκθεσης επηρεάζει μόνο την ένδειξη έκθεσης. Η ταχύτητα κλείστρου και το διάφραγμα δεν αλλάζουν.

Φωτογράφιση με Φλας

Όταν χρησιμοποιείται φλας, η αντιστάθμιση έκθεσης επηρεάζει και το επίπεδο του φωτισμού φλας και την έκθεση, αλλάζοντας τη φωτεινότητα και του κυρίου θέματος και του φόντου. Η Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e3 (Αντιστ. έκθεσ. για το φλας, 0 Αντιστ. έκθεσ. για το φλας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να περιορίσει τις επιδράσεις της αντιστάθμισης έκθεσης μόνο στο φόντο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

  • Επιλογή του μεγέθους των διαθέσιμων διαβαθμίσεων για την αντιστάθμιση της έκθεσης, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b2 (Βήμ. EV ελέγχου έκθεσης, 0 Βήμ. EV ελέγχου έκθεσης).
  • Προσαρμογή της αντιστάθμισης έκθεσης χωρίς να πατήσετε το κουμπί E, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b3 (Εύκολη αντιστ. έκθεσης, 0 Εύκολη αντιστ. έκθεσης).
  • Αυτόματη εναλλαγή έκθεσης, επιπέδου φλας, ισορροπίας λευκού ή Ενεργού D-Lighting, ανατρέξτε στην ενότητα «Bracketing» (0 Bracketing).