Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται ο προσεγγιστικός αριθμός φωτογραφιών που μπορούν να αποθηκευθούν σε μία κάρτα SanDisk Extreme Pro 95 MB/s UHS-I SDHC των 16 GB σε διάφορες ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας (0 Ποιότητα Εικόνας), μεγέθους εικόνας (0 Μέγεθος Εικόνας) και περιοχής εικόνας (από τον Ιούνιο 2017, 0 Περιοχή Εικόνας).

Περιοχή Εικόνας DX (24×16)

Ποιότητα εικόνας Μέγεθος εικόνας Μέγεθος αρχείου 1 Αρ. εικόνων 1 Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης 2
NEF (RAW), Συμπίεση χωρίς απώλειες, 12-bit 20,5 MB 436 74
NEF (RAW), Συμπίεση χωρίς απώλειες, 14-bit 25,5 MB 339 50
NEF (RAW), Συμπιεσμένες, 12-bit 17,5 MB 587 100
NEF (RAW), Συμπιεσμένες, 14-bit 21,5 MB 492 73
Βέλτιστη JPEG 3 Μεγάλο 10,4 MB 1000 100
Μεσαίο 6,3 MB 1700 100
Μικρό 3,4 MB 3300 100
Κανονική JPEG 3 Μεγάλο 5,3 MB 2000 100
Μεσαίο 3,3 MB 3300 100
Μικρό 1,8 MB 6300 100
Βασική JPEG 3 Μεγάλο 2,8 MB 4000 100
Μεσαίο 1,8 MB 6300 100
Μικρό 1,0 MB 11.300 100

Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Το μέγεθος του αρχείου διαφέρει ανάλογα με τη σκηνή που εγγράφεται.

Μέγιστος αριθμός εκθέσεων που μπορούν να αποθηκευθούν στην εσωτερική μνήμη σε ISO 100. Μειώνεται σε ποιότητες εικόνας που επισημαίνονται με αστέρι («») ή όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος παραμόρφωσης.

Οι τιμές βασίζονται στην προϋπόθεση συμπίεσης JPEG με προτεραιότητα στο μεγέθος. Επιλέγοντας μία επιλογή ποιότητας εικόνας επισημασμένης με αστέρι («», βέλτιστη συμπίεση) αυξάνεται το μέγεθος αρχείου των εικόνων JPEG. Ο αριθμός των εικόνων και η χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης μειώνονται ανάλογα.

Περιοχή Εικόνας 1,3× (18×12)

Ποιότητα εικόνας Μέγεθος εικόνας Μέγεθος αρχείου 1 Αρ. εικόνων 1 Χωρητικότητα εσωτερικής μνήμης 2
NEF (RAW), Συμπίεση χωρίς απώλειες, 12-bit 13,1 MB 713 100
NEF (RAW), Συμπίεση χωρίς απώλειες, 14-bit 15,6 MB 559 100
NEF (RAW), Συμπιεσμένες, 12-bit 11,0 MB 949 100
NEF (RAW), Συμπιεσμένες, 14-bit 13,4 MB 803 100
Βέλτιστη JPEG 3 Μεγάλο 6,6 MB 1700 100
Μεσαίο 4,2 MB 2700 100
Μικρό 2,4 MB 4600 100
Κανονική JPEG 3 Μεγάλο 3,4 MB 3300 100
Μεσαίο 2,2 MB 5100 100
Μικρό 1,3 MB 8600 100
Βασική JPEG 3 Μεγάλο 1,8 MB 6200 100
Μεσαίο 1,2 MB 9500 100
Μικρό 0,8 MB 14.700 100

Όλες οι τιμές είναι κατά προσέγγιση. Το μέγεθος του αρχείου διαφέρει ανάλογα με τη σκηνή που εγγράφεται.

Μέγιστος αριθμός εκθέσεων που μπορούν να αποθηκευθούν στην εσωτερική μνήμη σε ISO 100. Μειώνεται σε ποιότητες εικόνας που επισημαίνονται με αστέρι («») ή όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος έλεγχος παραμόρφωσης.

Οι τιμές βασίζονται στην προϋπόθεση συμπίεσης JPEG με προτεραιότητα στο μεγέθος. Επιλέγοντας μία επιλογή ποιότητας εικόνας επισημασμένης με αστέρι («», βέλτιστη συμπίεση) αυξάνεται το μέγεθος αρχείου των εικόνων JPEG. Ο αριθμός των εικόνων και η χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης μειώνονται ανάλογα.

d2—Μέγιστη Συνεχής Λήψη (0 Μέγιστη συνεχής λήψη)

Ο μέγιστος αριθμός φωτογραφιών που μπορούν να ληφθούν διαδοχικά με μία ριπή μπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 1 και 100.