Για φωτισμό απομακρυσμένου φλας που ενσωματώνει και οπτικά και ραδιοκυματικά ελεγχόμενες μονάδες φλας, ανυψώστε το ενσωματωμένο φλας, και στη συνέχεια τοποθετήστε ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο WR-R10, δημιουργήστε μία ασύρματη σύνδεση ανάμεσα στο WR-R10 και τις ραδιοκυματικά ελεγχόμενες μονάδες φλας (0 Δημιουργία μίας Ασύρματης Σύνδεσης).

Στο μενού λήψης φωτογραφιών, επιλέξτε Οπτικό/ραδιοκυματικό AWL για Έλεγχος φλας > Επιλογές ασύρματου φλας και διαμορφώστε το ενσωματωμένο φλας και τις απομακρυσμένες μονάδες φλας με την επιλογή Έλεγχος φλας > Επιλογές ομαδικού φλας. Τοποθετήστε τις οπτικά ελεγχόμενες μονάδες στην ομάδα Α ή B.

Στις Επιλογές ομαδικού φλας, πατήστε το 1 ή το 3 για να τοποθετήσετε τις ραδιοκυματικά ελεγχόμενες μονάδες στην ομάδα Δ, Ε ή ΣΤ.

Η κατάσταση των ραδιοκυματικά ελεγχόμενων μονάδων φλας μπορεί επίσης να προβληθεί πατώντας το κουμπί i στην οθόνη πληροφοριών του φλας.