Προσαρτήστε το λουράκι με ασφάλεια στις υποδοχές της φωτογραφικής μηχανής.