Για να διαγράψετε την τρέχουσα φωτογραφία, πατήστε το κουμπί O (Q). Για να διαγράψετε πολλαπλές επιλεγμένες φωτογραφίες, όλες τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε επιλεγμένη ημερομηνία, ή όλες τις φωτογραφίες στον τρέχοντα φάκελο απεικόνισης, χρησιμοποιήστε την επιλογή Διαγραφή στο μενού απεικόνισης. Δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των φωτογραφιών μετά τη διαγραφή τους. Έχετε υπόψη ότι οι κρυμμένες ή οι προστατευμένες φωτογραφίες δεν μπορούν να διαγραφούν.

Κατά τη Διάρκεια της Απεικόνισης

Για να διαγράψετε την τρέχουσα φωτογραφία, πατήστε το κουμπί O (Q).

 1. Πατήστε το κουμπί O (Q).

  Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης.

  Κουμπί O (Q)

 2. Πατήστε ξανά το κουμπί O (Q).

  Για να διαγράψετε τη φωτογραφία, πατήστε το κουμπί O (Q). Για έξοδο χωρίς διαγραφή της φωτογραφίας, πατήστε το κουμπί K.

  Κουμπί O (Q)

Απεικόνιση Ημερολογίου

Κατά την απεικόνιση ημερολογίου, μπορείτε να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες που έχουν ληφθεί σε μία επιλεγμένη ημερομηνία, επισημαίνοντας την ημερομηνία στη λίστα ημερομηνιών και πατώντας το κουμπί O (Q) (0 Απεικόνιση Ημερολογίου).

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της εμφανιζόμενης φωτογραφίας μετά από τη διαγραφή μίας άλλης, δείτε K > Μετά τη διαγραφή (0 Μετά τη διαγραφή).

Το Μενού Απεικόνισης

Η επιλογή Διαγραφή στο μενού απεικόνισης περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές. Έχετε υπόψη ότι ανάλογα με τον αριθμό των εικόνων, μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για τη διαγραφή.

Επιλεγμένες: Διαγραφή των Επιλεγμένων Φωτογραφιών

 1. Επιλέξτε φωτογραφίες.

  Χρησιμοποιήστε τον πολυ-επιλογέα για να επισημάνετε μία φωτογραφία και πατήστε το κουμπί W (Z) για να την επιλέξετε ή για να καταργήσετε την επιλογή. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες επισημαίνονται με το εικονίδιο O (για να προβάλετε την επισημασμένη φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X/T). Επαναλάβετε κατά το δοκούν για να επιλέξετε επιπλέον φωτογραφίες.

  Κουμπί W (Z)

 2. Πατήστε το J για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Επισημάνετε το Ναι και πατήστε το J.

Επιλογή Ημερομηνίας: Διαγραφή Φωτογραφιών που Λήφθηκαν σε Συγκεκριμένη Ημερομηνία

 1. Επιλέξτε ημερομηνίες.

  Επισημάνετε μία ημερομηνία και πατήστε το 2 για να επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες που λήφθηκαν κατά την ημερομηνία που έχει επισημανθεί. Οι επιλεγμένες ημερομηνίες επισημαίνονται με ένα εικονίδιο M. Επαναλάβετε όπως επιθυμείτε για να επιλέξετε κι άλλες ημερομηνίες. Για να αφαιρέσετε την επιλογή από μία ημερομηνία, επισημάνετέ την και πατήστε το 2.

 2. Πατήστε το J για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

  Θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης. Επισημάνετε το Ναι και πατήστε το J.