Η αντιστάθμιση φλας χρησιμοποιείται για να μεταβάλει την απόδοση του φλας από –3 EV έως +1 EV σε διαβαθμίσεις του 1/3 EV, αλλάζοντας τη φωτεινότητα του κύριου θέματος σε σχέση με το φόντο. Η απόδοση του φλας μπορεί να αυξηθεί ώστε το κύριο θέμα να εμφανίζεται φωτεινότερο ή να μειωθεί για να αποφευχθεί η εμφάνιση ανεπιθύμητων τονισμένων σημείων ή αντανακλάσεων.

Πατήστε το κουμπί M (Y) και περιστρέψτε τον υπο-επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή. Κατά κανόνα, διαλέξτε θετικές τιμές για να κάνουν το κύριο θέμα πιο φωτεινό, αρνητικές τιμές για να κάνουν το θέμα πιο σκοτεινό.

Κουμπί M (Y)

Υπο-επιλογέας εντολών

±0 EV

(το κουμπί M (Y) πατημένο)

–0,3 (–1/3) EV

+1,0 EV

Σε διαφορετικές τιμές από την ±0,0, ένα εικονίδιο Y θα εμφανιστεί όταν αφήσετε το κουμπί M (Y). Η τρέχουσα τιμή αντιστάθμισης φλας μπορεί να επιβεβαιωθεί πατώντας το κουμπί M (Y).

Μπορείτε να επαναφέρετε την κανονική απόδοση φλας ρυθμίζοντας την αντιστάθμιση φλας στην τιμή ±0,0. Εκτός από τις λειτουργίες SCENE, δεν γίνεται επαναφορά της αντιστάθμισης φλας όταν η φωτογραφική μηχανή είναι απενεργοποιημένη (στη λειτουργία SCENE, θα γίνει επαναφορά της αντιστάθμισης φλας όταν επιλεγεί μία άλλη λειτουργία ή απενεργοποιηθεί η μηχανή).

Ζωντανή Προβολή

Στη ζωντανή προβολή, η επιλεγμένη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη ενώ ρυθμίζεται η αντιστάθμιση φλας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με:

  • Επιλογή του μεγέθους των διαθέσιμων διαβαθμίσεων για την αντιστάθμιση του φλας, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση b2 (Βήμ. EV ελέγχου έκθεσης 0 Βήμ. EV ελέγχου έκθεσης).
  • Επιλογή πότε θα εφαρμόζεται η αντιστάθμιση φλας μαζί με την αντιστάθμιση έκθεσης όταν χρησιμοποιείται το φλας, δείτε A > Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e3 (Αντιστ. έκθεσ. για το φλας, 0 Αντιστ. έκθεσ. για το φλας).
  • Αυτόματη αλλαγή του επιπέδου φωτισμού φλας σε μια σειρά λήψεων, ανατρέξτε στην ενότητα «Bracketing» (0 Bracketing).