Το ενσωματωμένο φλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο όταν ο φυσικός φωτισμός είναι ανεπαρκής αλλά και για να γεμίσει τις σκιές και τα θέματα που είναι φωτισμένα από πίσω ή για να προσθέσει ένα catch light (εμφάνιση φωτός) στα μάτια του θέματος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των προαιρετικών μονάδων φλας, ανατρέξτε στην ενότητα «Προαιρετικές Μονάδες Φλας» (0 Προαιρετικές Μονάδες Φλας).

Λειτουργίες Αυτόματης Ανύψωσης

Στις λειτουργίες i, k, p, n, o, s, w, f, d, e και ' το ενσωματωμένο φλας ανυψώνεται αυτόματα και ανάβει όταν χρειάζεται.

 1. Διαλέξτε μία λειτουργία φλας.

  Κρατώντας πατημένο το κουμπί M (Y), περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία φλας.

  Κουμπί M (Y)

  Κύριος επιλογέας εντολών

  Ζωντανή Προβολή

  Στη ζωντανή προβολή, η ενεργοποιημένη επιλογή εμφανίζεται στην οθόνη.

 2. Τραβήξτε φωτογραφίες.

  Το φλας θα ανυψωθεί όσο χρειάζεται όταν πατήσετε το κουμπί λήψης μέχρι τη μέση και θα ανάψει όταν τραβήξετε τη φωτογραφία. Αν το φλας δεν ανυψώνεται αυτόματα, μην προσπαθήσετε να το σηκώσετε με το χέρι. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο φλας.

Λειτουργίες Φλας

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες φλας:

Λειτουργίες Χειροκίνητης Ανύψωσης

Στις λειτουργίες P, S, A, M και 0, το φλας πρέπει να ανυψώνεται χειροκίνητα. Το φλας δεν θα ανάψει αν δεν είναι ανυψωμένο.

 1. Ανυψώστε το φλας.

  Πατήστε το κουμπί M (Y) για να ανυψώσετε το φλας. Έχετε υπόψη ότι εάν το φλας είναι απενεργοποιημένο ή έχει συνδεθεί μία προαιρετική εξωτερική μονάδα φλας, το ενσωματωμένο φλας δεν θα ανυψωθεί. Προχωρήστε στο Βήμα 2.

  Κουμπί M (Y)

 2. Διαλέξτε μία λειτουργία φλας (μόνο στις λειτουργίες P, S, A και M).

  Κρατώντας πατημένο το κουμπί M (Y), περιστρέψτε τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία φλας.

  Κουμπί M (Y)

  Κύριος επιλογέας εντολών

 3. Τραβήξτε φωτογραφίες.

  Αν έχει επιλεχθεί μία επιλογή διαφορετική από την j, το φλας θα ανάβει κάθε φορά που γίνεται λήψη μίας φωτογραφίας.

Λειτουργίες Φλας

Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες φλας:

Χαμήλωμα του Ενσωματωμένου Φλας

Για να εξοικονομήσετε ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιείται το φλας, πατήστε το απαλά προς τα κάτω μέχρι η ασφάλεια να κλειδώσει στη θέση της.

Το Ενσωματωμένο Φλας

Αφαιρέστε το σκίαστρο του φακού για να αποφευχθεί η εμφάνιση σκιών. Ο φωτισμός φλας έχει ελάχιστο εύρος περίπου 0,6 m και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εύρος macro των φακών zoom με λειτουργία macro. Χρησιμοποιήστε φακούς με εστιακή απόσταση από 16 mm έως 300 mm. Ο περιφερειακός φωτισμός ενδέχεται να μειωθεί, εάν ο φωτισμός φλας χρησιμοποιείται με φακούς με εστιακή απόσταση κάτω των 16 mm. Ο έλεγχος φλας i-TTL είναι διαθέσιμος σε ευαισθησίες ISO ανάμεσα σε 100 και 12800. Σε τιμές πάνω από 12800, ενδέχεται να μην επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα σε ορισμένες τιμές εύρους ή διαφράγματος.

Αν το φλας ανάψει στις λειτουργίες συνεχούς λήψης (0 Επιλογή μίας Λειτουργίας Λήψης), θα γίνεται η λήψη μόνο μίας φωτογραφίας κάθε φορά που θα πατιέται το κουμπί λήψης.

Η λήψη ενδέχεται να απενεργοποιηθεί για σύντομο διάστημα, ώστε να προστατευτεί το φλας μετά από αρκετές διαδοχικές λήψεις. Το φλας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από μία σύντομη παύση.

Ταχύτητες Κλείστρου Διαθέσιμες με το Ενσωματωμένο Φλας

Οι ακόλουθες ταχύτητες κλείστρου είναι διαθέσιμες με το ενσωματωμένο φλας.

Λειτουργ. Ταχύτητα κλείστρου
i, p, n, s, w, 0, f, d, e, ', P *, A * 1/250–1/60 δ
k 1/250–1/30 δ
o 1/250–1 δ
S * 1/250–30 δ
M * 1/250–30 δ, A, %

Ταχύτητες γρήγορες όπως 1/8.000 δ είναι διαθέσιμες με προαιρετικές μονάδες φλας που υποστηρίζουν τον αυτόματο συγχρονισμό υψηλής ταχύτητας FP όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή 1/320 δ (Αυτόματο FP) ή 1/250 δ (Αυτόματο FP) για την Προσαρμοσμένη Ρύθμιση e1 (Ταχύτητα συγχρον. φλας, 0 Ταχύτητα συγχρον. φλας). Όταν έχετε επιλέξει 1/320 δ (Αυτόματο FP), ταχύτητες κλείστρου γρήγορες όπως 1/320 δ είναι διαθέσιμες με το ενσωματωμένο φλας.