Οι παρακάτω σκηνές μπορούν να επιλεγούν περιστρέφοντας τον επιλογέα λειτουργιών στο SCENE και περιστρέφοντας τον κύριο επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η σκηνή που επιθυμείτε.

Επιλογέας λειτουργιών

Κύριος επιλογέας εντολών

Οθόνη

Έχετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η αλλαγή της σκηνής κατά τη διάρκεια της εγγραφής video.

Σκηνές

Το ενσωματωμένο φλας απενεργοποιείται.

Ο βοηθητικός φωτισμός AF απενεργοποιείται.

Πρόληψη Θαμπώματος

Χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο για να αποφευχθεί το θάμπωμα που προκαλείται από το κούνημα της φωτογραφικής μηχανής σε μικρές ταχύτητες κλείστρου.