Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαλέξετε τη θερμοκρασία χρωμάτων όταν έχετε επιλέξει το K (Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων) για την ισορροπία λευκού.

Επιλογή Θερμοκρασίας Χρωμάτων

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα με φλας ή φωτισμό φθορισμού. Διαλέξτε N (Φωτισμός φλας) ή I (Φθορισμού) για αυτές τις πηγές φωτισμού. Με άλλες πηγές φωτισμού κάντε λήψη μίας δοκιμαστικής φωτογραφίας για να καθορίσετε αν είναι κατάλληλη η επιλεγμένη τιμή.

Το Μενού Ισορροπίας Λευκού

Η θερμοκρασία χρωμάτων μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας τις επιλογές της Ισορροπίας λευκού στο μενού λήψης φωτογραφιών. Εισάγετε τιμές για τους άξονες κεχριμπαρένιου–μπλε και πράσινου–πορφυρού (0 Το Μενού Ισορροπίας Λευκού), όπως περιγράφεται παρακάτω.

 1. Επιλέξτε Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων.

  Επιλέξτε Ισορροπία λευκού στο μενού λήψης φωτογραφιών, και μετά επισημάνετε την επιλογή Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων και πατήστε το 2.

 2. Εισάγετε τιμές για τους άξονες κεχριμπαρένιου–μπλε και πράσινου–πορφυρού.

  Πατήστε το 4 ή το 2 για να επισημάνετε ψηφία στον άξονα κεχριμπαρένιου (A)–μπλε (B) ή στον άξονα πράσινου (G)–πορφυρού (M) και πατήστε το 1 ή το 3 για να τα αλλάξετε.

  Τιμή για τον άξονα κεχριμπαρένιου (A)-μπλε (B)

  Τιμή για τον άξονα πράσινου (G)-πορφυρού (M)

 3. Πατήστε το J.

  Πατήστε το J για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να επιστρέψετε στα μενού λήψης. Αν είναι επιλεγμένη μια τιμή διαφορετική από 0 για τον άξονα πράσινου (G)–πορφυρού (Μ), ένας αστερίσκος («E») θα εμφανιστεί δίπλα στο εικονίδιο K.

Το Κουμπί L (U)

Όταν είναι επιλεγμένο το K (Επιλογή θερμοκρ. χρωμάτων), το κουμπί L (U) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επιλογή θερμοκρασίας χρωμάτων αλλά μόνο για τον άξονα κεχριμπαρένιου (A)–μπλε (B). Πατήστε το κουμπί L (U) και περιστρέψτε τον υπο-επιλογέα εντολών μέχρι να εμφανιστεί η επιθυμητή τιμή (οι προσαρμογές γίνονται σε τιμές «mired», 0 «Τιμή Mired»). Για να εισάγετε μία θερμοκρασία χρωμάτων απευθείας, πατήστε το κουμπί L (U) και πατήστε το 4 ή το 2 για να επισημάνετε ένα ψηφίο και πατήστε το 1 ή το 3 για να το αλλάξετε.

Κουμπί L (U)

Υπο-επιλογέας εντολών

Πίνακας ελέγχου

Ζωντανή Προβολή

Στη ζωντανή προβολή, η επιλεγμένη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη.